Kjenner du en sykepleier?

Verv en sykepleier – få 5000,- i bonus!

Norge trenger sykepleiere på jobb i sommer, og akkurat nå gir vi en bonus til alle som verver sykepleiere til Reflekt.* Kjenner du noen? Send inn skjemaet under!

Verv en sykepleier!

  *Vilkår for bonusen

  Ordningen er et insentiv for økt verving av sykepleiere, medisinstudenter og helsefagarbeidere. Målet med ordningen er økt rekruttering.

  Krav: For at bonus skal utbetales må følgende kriterier være oppfylt:

  1. Medarbeideren som verves må arbeide i minimum 300 timer for Reflekt.
  2. Denne bonus er en opptjeningsbonus, og medarbeideren må faktisk ha jobbet de 300 timene. Skulle medarbeideren være syk eller ha annen grunn til fravær i perioden, er dette perioder som er utelatt fra opptjeningen.
  3. Det er den som verver som må kreve inn bonus, ved at vedkommende tar kontakt med personalkonsulent for å få bekreftet at det er arbeidet nok timer.
  4. Det er ingen begrensning i hvor mange medarbeidere hver enkelt kan verve.
  5. Den som verves kan ikke være ansatt i Reflekt, nå eller de siste 6. måneder. Kandidaten som verves kan heller ikke ha vært ansatt sommeren året før.