Beathe Bjerke Pedersen, avdelingsleder Oppvekst
Beathe Bjerke Pedersen i Reflekt Oppvekst

Reflekt rekrutterer og bemanner med skolert personell til barnehager i Bergen, Oslo, Romerike, Stavanger og Trondheim.

Hverdagene i barnehager er like travle som de er viktige. Derfor er det godt å ha en samarbeidspartner på bemanning som har de rette medarbeiderne – til rett tid – med stor fleksibilitet – og trygg kunnskap.

Reflekt (tidligere Grata Personal, People4you og Smart Bemanning) har et solid program for rekruttering, oppdatering og oppfølging av medarbeidere innen området «oppvekst».

Trygghet for barn – og voksne

Vi i Reflekt kan faget. Lederen av oppvekst-avdelingen har over 20 års erfaring fra barnehager, de siste 10 årene som styrer. Våre konsulenter har også lang erfaring innen rekruttering.

Alle som jobber ved vår avdeling «Oppvekst» er godt skolert.

  • Konsulentene har gjennomført barnehagekurset.
  • Alle medarbeidere får tilbud om å ta barnehagekurset. Der hvor det er et krav, har alle dette på plass.
  • Vi er ISO-sertifiserte. Rådgiverne kan informere våre kunder om hvordan vi kvalitetssikrer våre medarbeidere, og hvordan vi fortløpende implementerer gode råd fra våre kunder inn i våre rutiner.
  • Vi er også Revidert Arbeidsgiver, som er en solid kvalitetssikring for medarbeidere og kunder.
  • Alle våre medarbeidere får tilbud om HLR-kurs, slik at de kan bistå dersom det skulle oppstå noe akutt.
  • Alle har satt seg inn i «Rammeplan for barnehager».
  • Alle har gjort seg kjent med smittevernveilederen for barnehager (spesielt aktuelt under pandemier).

Vi har døgnbemannet vakttelefon, som blant annet er en fordel i helgene, dersom en får meldt inn sykdom fra ansatte og trenger vikar.

Vi utveksler grunnleggende informasjon om barnehage og kandidat

Kundene skal slippe å informere nye vikarer og medarbeidere om grunnleggende opplysninger. Vi lager et «info-skriv», med bilde av barnehagen, info om verdier og filosofi, rutiner, dagsplanen, noe om evt avdelinger og åpningstider. Vi legger inn link til hjemmeside, veibeskrivelse/bussruter o.l. og informerer om brannrutiner. Her legges det også inn viktig informasjon som f.eks. at det er en gårdsbarnehage med dyr. Da kan allergikere styres unna. Eller om en har barn med kritiske allergier mot f.eks nøtter, fisk og skalldyr – slik at man ikke har med seg dette på jobb. På slutten av hvert info-skriv vil det stå en oversikt over hva vi forventer at våre medarbeidere når de jobber med barn.

Vi lager også et skriv på medarbeiderne, som sendes kunden når vi presenterer en ny kandidat. Da får våre kunder anledning til å bli kjent med medarbeideren og se hvilken kompetanse og erfaring vedkommende har. De forteller litt om sine interesser, og om de er dyktige på noe barnehagen kan ha behov for. F.eks om de kan spille gitar, være aktivitetsleder, eller er flink med ny teknologi. Dersom vi har medarbeidere med et livssyn som samsvarer med barnehagens verdier tilstreber vi å sende disse, slik at det blir en bra match for både kunde og vikar.

Helsepersonell og kontinuitet

Reflekt har også en stor helseavdeling som sørger for personell til kommuner og sykehus. Fra denne avdelingen har vi flere oppdrag hvor vi setter inn helsepersonell i barnehager der det er barn med spesielle behov.

Vi bidrar til kontinuitet og sender så langt som mulig kjente vikarer. Vi har også tilrettelagt for elektronisk bestilling, hvor kunden kan plukke vikarer til oppdrag. Da kan en velge ledig kandidat selv og sikre at tidene blir korrekt.

Vi kan tilby gode medarbeidere fordi vi tar godt vare på dem 

Reflekt kan tilby våre medarbeiderne mange spennende oppdrag både i kommunale og private barnehager. Hos oss får hver medarbeider en rådgiver som de alltid kan henvende seg til, og de får god informasjon om hva som forventes på den nye arbeidsplassen – veiledning og tips. Medarbeiderne blir godt forberedt på de oppdragene vi sender dem på, og de får god oppfølging underveis.

Har du spørsmål, er interessert i jobb eller har behov for bemanning – vikar eller fast?

Kontakt Beathe Bjerke Pedersen: beathe.bjerke.pedersen@reflekt.no // tlf 479 21 425.