Sommerferien er enda ikke over for alle barna som skal tilbake i barnehagen, men på hjemmekontoret til Elise Vatle i Bergen er det likevel full fart. Elise er vår rådgiver på avdeling Oppvekst, og har i tillegg jobbet tett på Reflekt Helse. Når en av Elises kollegaer finner en sykepleier eller pleieassistent som har erfaring med barn, tar de kontakt og ser gjennom bakgrunnen sammen. På den måten kan de finne frem til gode kandidater slik at barn med spesielle behov får en trygg oppstart og ekstra hjelp i barnehagen.

Reflekt Helse har flere rådgivere som selv har helsefaglig bakgrunn, så de forstår gjerne faguttrykk og medisinske behov hos barn med ulike diagnoser bedre enn de som jobber på Oppvekst.

– Jeg gleder meg til barna kommer tilbake til barnehagene, vi merker allerede at behovet er i ferd med å øke, og at det er flere bestillinger enn i sommer så det er kjempegøy, forteller Vatle.

Elin Vatne

– Mens vi venter bruker jeg tiden på å rekruttere helsepersonell som har erfaring med å jobbe med barn. Mange av kundene våre synes dette er litt vrient å gjøre selv, fordi det er en helt annen bransje som de kanskje ikke kjenner så godt.

Elise Vatne

– Selv i vårt nettverk ville det ha vært krevende, men vi er jo så heldige at vi har Reflekt Helse i ryggen, som kan hjelpe oss med å finne disse helt spesielle ressursene, forklarer Elise.

– Det er krevende, men jeg drives veldig av at jeg vet at disse barna trenger assistenter for å ha glede av dagen sin i barnehagen.

Vi finner medarbeidere når vedtak om assistent er på plass

Elise er selv utdannet barnehagelærer og opplever at bakgrunnen er uvurderlig i hverdagen som rådgiver hos Reflekt. Hun finner det er faglig interessant å finne krysningspunktet mellom det vi kan og vet om barn, barnehagehverdagen og helsepersonell.

– Jeg har rekruttert mange flinke assistenter i sommer, så nå håper jeg bare vi finner spennende oppdrag til dem! Gangen i det er gjerne at en av våre styrere tar kontakt og forteller at et eller flere av barna i barnehagen har fått fattet vedtak om støtte til assistent. De blir ofte lettet når vi har flere tilgjengelig de kan intervjue, det er jo viktig at kjemien stemmer også for at alle skal bli fornøyde.

– Det er en meningsfull jobb

Stine Isaksen Husøy er en av de med helsefaglig bakgrunn som har valgt å jobbe i barnehage. Som vernepleier har hun kompetanse innen flere aktuelle områder i barnehage, både pedagogisk, sosialt og medisinsk. Hun bruker utdanningen sin til å bistå barn med en eller flere diagnoser og behov for hjelp i hverdagen. Selv har hun jobbet litt med skolebarn tidligere og hun trives i arbeid med barn og unge.

– Jeg visste jeg hadde lyst til å jobbe med barn da jeg ble ferdigutdannet, men at det ble akkurat barnehage var litt tilfeldig – men angrer ikke på det! Jeg har mye ansvar, og må håndtere mange prosedyrer og situasjoner – dette gjør at jeg får bruke mye av utdanningen min på jobb. Jeg får gleden av å komme tett på både barnet og pårørende, og det føles meningsfullt å kunne tilrettelegge for at også barn med store, sammensatte behov kan få et godt barnehagetilbud.

– Det er kjekt å kunne bruke god tid på barnet «mitt», og ha god tid til å sette meg inn i diagnoser, prosedyrer, hjelpemidler m.m. Jeg har allerede fått delta på et par webinarer og setter pris på det faglige påfyllet der. God opplæring har jeg også fått. Jeg samarbeider med mange eksterne instanser (PPT, fysio, ergo, spes.ped m.m), og dette er både givende og lærerikt. Som nyutdannet får jeg innsikt i veldig mye ved å jobbe på denne måten.

Fordeler for helsepersonell som jobber i barnehage

Det er ifølge Stine flere fordeler med å være helsepersonell i barnehage, blant annet at med egne barn og en hverdagskabal som skal gå opp, er det veldig fint å slippe turnusarbeid. Hun jobber også litt på avdelingene med andre barn og merker at det å ha tverrfaglighet i personalgruppen er en kjemperessurs for barn og voksne.

– Vi ser ikke alltid ting med de samme «brillene» på, så da kan vi utfylle hverandre. Jeg tenker også at for barnehagen er det en ekstra trygghet i å ha helsepersonell på jobb, da det kan oppstå små og store ting hvor det kan være kjekt med helsefaglig kompetanse.

Har du behov for helsepersonell i din barnehage?

Ta kontakt med Elise Vatle i Reflekt Oppvekst:

elise.vatle@reflekt.no