Rekruttering til faste stillinger

Vi håndterer hele rekrutteringsprosessen fra A til Å – fra utarbeidelse av stillingsbeskrivelse til kontrakten med en ny medarbeider er signert. Hele veien sørger vi for en ryddig og grundig prosess mot målet: å finne kandidaten som best egner seg best til stillingen.

For mange bedrifter er rekruttering tidkrevende og tungt samtidig som det tar fokuset bort fra de daglige oppgavene. Vi sørger for en smidig og effektiv prosess og holder deg som kunde underrettet hele veien. Du velger selv hvor involvert du ønsker å være – om du for eksempel ønsker å være med på intervjuer.

Rekruttering når kompetanse er mangelvare

Enkelte bransjer har store utfordringer knyttet til tilgang på kompetanse og søkere. Da kan det være ekstra nyttig å snakke med oss. Vi har et stort nettverk av kandidater, og vi skreddersyr søket avhengig av type stilling og bransje. Slik er vi blant annet blitt spesialister på rekruttering til helse, IT-og eiendomsbransjen. Her er det ofte tidkrevende å finne rett kandidat – fordi mye av kompetansen er mangelvare. Etter mange års erfaring har vi god tilgang på spisskompetanse og et stort nettverk i bransjene.

Hvordan fungerer rekruttering med Reflekt?

Prosessen med å finne rett kompetanse skal oppleves profesjonell og ryddig for begge parter – både arbeidsgiver og søkere. Vår rekrutteringsprosess er svært grundig, slik at vi sikrer at det er rett person som til slutt får stillingen. Rekrutteringsprosessen vår ser slik ut:

 • Analyse av behov og utarbeidelse av stillingsbeskrivelse
 • Stillingsannonse
 • Annonsering og utlysning
 • Søk i egen og eksterne databaser og i Reflekts nettverk
 • Utvelging av kandidater som presenteres for kunde
 • Gjennomføring av strukturerte intervjuer
 • Strukturerte samtaler med minimum to referanser per kandidat
 • Presentasjon av et mindre utvalg kandidater for oppdragsgiver
 • Gjennomføring av strukturerte andregangsintervjuer
 • Presentasjon og Reflekts råd og anbefalinger
 • Endelig valg av ny ansatt foretas av kunde

Vi i Reflekt vil være rådgiver hele veien – både før, under og etter en rekruttering. Ved spesielle behov eller ønsker kan vi skreddersy en prosess som passer best for dere. Vi gjennomfører også personlighetstester av kandidater. Flere av våre rådgivere er sertifiserte brukere av DNV-GL-godkjente personlighets- og evnetester fra Cut-e og Master Management.

Ønsker du å rekruttere?