Katharine Gude, direktør helse

Norge trenger alle de sykepleierne de kan få akkurat nå. Derfor måtte vi gjøre noe da en av våre dyktige helsefagarbeidere skulle sendes hjem av Utlendingsnemda midt i den største krisen norsk helsevesen kanskje har opplevd.

Timmy Claire Claver var ansatt hos oss i 80 prosent turnus. Det var ikke nok for å kunne bli i Norge. Utlendingsnemda krevde nemlig fast ansettelse i en turnus og ikke fast ansettelse med bemanningsbedrift som arbeidsgiver.

Det er en stor krise i helsevesenet nå. Vi har ikke en eneste medarbeider å sende ut av landet. Folk dør eller står i fare for å dø. Dere må gjøre om på dette vedtaket, var mitt budskap til Utlendingsnemda.

Heldigivis lyttet de og omgjorde vedtaket raskt. Nå kan Timmy Claire Claver jobbe hundre prosent i Bergen.

Da NHO Service og Handel omtalte saken, sa Timmy:

– Vedtaket betyr veldig mye for meg. Jeg synes at vi som står i frontlinjene under koronakrisen har en viktig jobb. Vi gir ikke bare bistand, men også håp til mange, særlig de som er syke.

Midt i koronakrisen er det godt at myndighetene spiller på lag for at vi kan bemanne helsevesenet i landet på best mulig måte.