De er unge, høyt utdannet og født med mobilen i hånda. Nå er de på vei inn i norsk arbeidsliv. Hvilke forventninger har de, og hva bør du tenke på som leder? Her er noen konkrete tips.

De som er født fra midten av 1990-tallet til begynnelsen av 2010-tallet betegnes som Generasjon Z. Felles for dem alle er at de er født digitale – de har høy kompetanse på teknologi og sosiale medier. De tilegner seg kunnskap raskt, de kommuniserer uanstrengt på digitale plattformer. Verden oppleves mindre, og mulighetene flere. De kan enkelt jobbe på tvers av landegrensene, noe som åpner for helt nye markeder.

De er født inn i en tid med store kriser – finanskrise og miljøtrusler. Dette er har gjort dem til realister og samfunnsengasjerte mennesker.

Individualister som ønsker faglig utvikling

Nicolai Boye skriver i en kronikk hos NHO at de unge er gode til å kommunisere, teamorienterte, høyt utdannet, og de ønsker å gjøre noe samfunnsnyttig. De ønsker å styre sin egen arbeidshverdag og får individuell oppfølging. Boye understreker viktigheten av lærende arbeidsmiljøer. Det er noe de unge vektlegger i stor grad, og mange er villige til å skfite jobb for å oppnå mer faglig utvikling.

Et tips for å ivareta individene på arbeidsplassen er å ha hyppige medarbeidersamtaler. Ikke begrense dette til én gang pr. år, men hold kontinuerlig dialog med de ansatte. Bli enige om tiltak for å sikre faglig utvikling for den enkelte. Og ikke minst – sikre at dette blir fulgt godt opp. Da vil alle føle seg sett og ivaretatt.

Forventer digital ledelse

Høyskolelektor Cecilie Asting og førsteamanuensis Anne Berit Swanberg ved BI spurte førsteårsstudenter ved BI om hvilke forventninger de har til ledelse. Resultatet indikerer at det er de menneskelige og relasjonsorienterte dimensjonene ved ledelse som er viktige. Motiverende, forståelsesfull og tillitsfull var egenskapene som toppet listen over ønskede lederegenskaper. De unge vil utnytte fleksibiliteten ny teknologi gir og være ekstra bevisste på sjongleringen av arbeidsliv og fritid. De forventer at ledelse skjer i det digitale rom.

Les mer om prosjektet

Tre gode tips til hvordan man blir en god leder for unge arbeidstakere

Asting og Swanberg har tre tips til ledere:

1. Vær nysgjerrig på hvem de unge er og hvilke kompetanser de bringer med seg som arbeidsplassen kan få glede av

2. Gi tydelige rammer og snakk om forventinger du har til jobben som skal gjøres. Se hver enkelt og gi tilbakemelding

3. Vær også oppmerksomhet på at de unge er opptatt av ulike former for rettferdighet, f.eks kan man være åpen rundt hvordan ressurser og goder fordeles.

Samtidig er det viktig å se at det er forskjeller på arbeidstakerne selv om de er på samme alder.

– Generasjonsledelse handler om generaliseringer. Det er ikke alltid slik at unge medarbeidere tripper utålmodig for å få innført det aller nyeste innen teknologi, mens eldre medarbeidere desperat prøver å bli venn med sin nye smarttelefon. Og det er heller ikke slik at unge elsker organisasjonsendringer, mens eldre låser døra til cellekontoret og fnyser av free seating, sier Ina Buonaventsen Kummerfeldt som jobber med HR i Telia i et intervju med HR Magasinet.

Snittalderen i Telia er 32 år, og hun er vant til å jobbe med flere generasjoner på samme arbeidsplass.

– Man må forsøke å differensiere kommunikasjon og lederstil tilpasset ulike grupper, tilstrebe motivasjons- og trivselstiltak som tar høyde for generasjonsforskjellene og tilrettelegge for et arbeidsmiljø og kommunikasjonsformer som imøtekommer de ulike generasjonenes forskjellige behov, er Kummerfeldts tips.

Med flere generasjoner samlet på samme arbeidsplass, vil det uansett være viktig for en leder å bruke tid på å forstå hvorfor de som tilhører en helt annen generasjon enn en selv, tenker annerledes og har andre forventninger.

Referanser: Nye forventninger til ledelse? av Cecilie Asting og Anne Berit Swanberg ved Handelshøyskolen BI. NHO og Hrmagasinet.no