Ansatte i Reflekt og Axaz

– Reflekt har utmerket seg ved at de har forstått behovene vi har og hvilke type personer og kompetanse vi er ute etter.

Axaz er et IT-selskap som leverer tjenester og teknologi på en effektiv og fremtidsrettet måte, og har fokus på å muliggjøre eller akselerere digital transformasjon for kundene sine. Selskapet leverer tjenester innen virksomhetsarkitektur, integrasjon, dataplattform, analyse og digital arbeidsflyt.

For å håndtere rekrutteringsbehovene har Axaz samarbeidet med flere ulike rekrutteringsselskaper. CEO og CO-Founder Kim Jarno-Kristiansen er svært fornøyd med Reflekts håndtering av oppdragene.

– Vi har en filosofi om at mennesket og hvem du er som person kommer først, deretter kommer kompetanse og faglige ferdigheter. Grunnen til det er at det er enklere å tilegne seg kompetanse og nye ferdigheter enn å endre på personlighet. Derfor bruker vi i liten grad tradisjonelle spesifikasjoner på hvem vi ønsker eller spesifikke stillingsannonser. 

– Reflekt har forstått våre verdier og hva som kjennetegner kandidatene vi er ute etter.

Kim Jarno-Kristiansen, CEO og CO-Founder i Axaz

– For å lykkes med denne måten å rekruttere på trenger vi stort tilfang av kandidater, og der har Reflekt bidratt godt. Gjennom å ta del i relevante nettverk og være aktivt ute i de ulike miljøene kandidatene befinner seg i, har Reflekt lykkes med å finne kandidater som matcher Axaz godt, både faglig og som personer.

Nyansatte ble viktige ressurser for selskapet

Axaz har samarbeidet med Reflekt i omlag ett år og har i denne perioden bidratt til at fem personer er blitt ansatt.

– Reflekt gir oss et stort tilfang av relevante kandidater som vi tar inn i vår intervjuprosess. Vi er veldig godt fornøyde med ansettelsene. Personene som ble ansatt har raskt bidratt positivt både kulturelt, faglig og sosialt. Alle er nå å anse som nøkkelpersoner og rollemodeller i den videre utviklingen av Axaz.

Reflekt holder dialogen med kandidatene underveis

Underveis i en rekrutteringsprosess holder Reflekt dialogen med kandidatene mellom intervjuene. Det er viktig for et selskap i sterk vekst som Axaz å hele tiden kunne prioritere hvor tiden skal brukes.

– Det gjør at vi får brukt tiden vår effektiv og på aktiviteter som er kritiske for at vi skal lykkes med rekrutteringen. Samtidig får kandidatene god oppfølging gjennom hele prosessen. For oss er det viktig med rekrutteringspartnere som vi samarbeider godt med, og som bidrar til å sikre målet vårt om en god prosess.

– Alle som er med i en rekrutteringsprosess med Axaz skal få en positiv og proff opplevelse, uansett om de blir ansatt eller ikke.

– Et annet aspekt som er viktig for Axaz, er fleksibilitet. For oss betyr det å ha partnere som evner å omstille seg basert på behovene vi til enhver tid har for rekruttering. Vi må hele tiden kunne gasse og bremse, og da må partnerne våre evne å mobilisere og demobilisere på relativt kort tid. Dette er noen vi har fått til bra i det tette samarbeidet med Reflekt.

På bildet øverst, fra venstre: Oliver Bacnar og Nina Marie Ullmann i Reflekt, Morten André Knutsen og Kim Jarno-Kristiansen i Axaz