Hele 3 av 10 barnehager i Norge mangler kvalifiserte barnehagelærere. I regjeringens barnehagestrategi er det satt opp et mål om at bemanningen i barnehager skal bestå av 50 % barnehagelærere innen 2025.

Å oppdrive nok barnehagelærere er ingen enkel sak i disse dager, og det anslås å mangle ca. 2000-3000 barnehagelærere på landsbasis. Dette er dermed stillinger som fylles av underkvalifiserte i dispensasjonsstillinger.

– Kvaliteten er ikke nødvendigvis dårligere med pedagogiske ledere i dispensasjonsstillinger, men den blir en annen i mangel av kvalifiserte barnehagelærere, sier Martine Mikkelsen – rådgiver i Reflekt Oppvekst.

– Barna i våre barnehager fortjener det aller beste, og vi i Reflekt ønsker å tilby våre kunder dette. Vi kan alltid kontaktes i forbindelse med rekrutteringsprosess av barnehagelærere.

Kunder av Reflekt kan enkelt bestille korte oppdrag av barnehagelærere for prøvetid, før evt. lengre oppdrag. Dette gir barnehagen en fin mulighet til å se om personen er en god match.

Ved å være ansatt gjennom Reflekt er det gode utviklingsmuligheter, fleksibelt, mulighet for nettverksbygging mm.

– Vi har gjennom årene ansatt mange barnehagelærere som etter hvert også har fått faste jobber i barnehager de jobber i via oss. Dette er en unik mulighet for å få en solid fot innenfor, sier Martine.

– Vi har også mange fagarbeidere i staben som bidrar til å øke den faglige kompetansen i barnehagehverdagen.

Ønsker du å vite mer om det å være ansatt gjennom Reflekt? Les mer her.

Er du kunde av Reflekt? Kontakt oss for å bestille oppdrag på bestillingoppvekst@reflekt.no eller ring oss på 23 23 15 15.