Apotek 1

Et servicekontor med nær 700 ansatte og mer enn 400 apotek over hele landet krever en solid IT-avdeling i Apotek 1 Gruppen. Deler av denne er bemannet av Reflekt IT.

Apotek 1 er landets første og største apotek-kjede, med 436 apotek og nærmere 4000 medarbeidere i Norge. 

– Gjennom rådgivning og oppfølging skal vi skape bedre helse og økt velvære for våre kunder. Slagordet vårt er «Vår kunnskap – din trygghet», og det etterlever vi i alle ledd.

Andreas Myrstad, teamleder Apoteksupport

Stor IT-avdeling og nytt system

Lager, logistikk og betjening i hvert apotek krever naturlig nok et stort omfang av IT-løsninger, og IT-avdelingen er tilsvarende stor med over 50 medarbeidere. Nå rulles det også ut et nytt butikkdatasystem i apotekene.

– Etter en del år med felles system for apotek-kjedene, implementerer vi nå et egenutviklet system for Apotek 1. Resepthåndtering skal fortsatt være felles, men ellers blir det nye systemet skreddersydd for våre apotek, forteller Andreas, som leder support-teamet mot apotekene.

Kjeden har planer om ytterligere vekst, med flere apotek, flere medarbeidere og dermed også enda større omfang på IT-håndtering. Dermed blir også rekrutteringsprosessene viktige.

– Vi er avhengig av samarbeidspartnere som kjenner oss og skjønner hva vi trenger. Det er ikke bare CV-en som er viktig, men også hva slags type person og blant annet hvilke tanker vedkommende har for egenutvikling. Jeg kjente til Reflekt fra tidligere, og sist sommer tok vi opp kontakten igjen. De fant raskt en kandidat som kunne starte umiddelbart, og med tett og god oppfølging fra dem. Så da behovet meldte seg igjen nå på nyåret, var det naturlig at Reflekt IT var med i prosessen med å finne enda en ny kandidat. Vi har samarbeidet i et knapt år, og de har allerede skjønt hva vi driver med og hvilke behov vi har. Det er vi godt fornøyd med, forteller Andreas.

Nyttig med bemanningsbyråer

Han har god erfaring med byråer.

– Jeg startet selv karrieren via byrå, og ser bemanningsbyråer som en fin vei inn i arbeidsmarkedet for mange. For vår del handler det også om tidsbruk og hastighet. Når vi først ser behovet for nye medarbeidere, skulle vi helst hatt dem i går. Da er det godt med en partner som Reflekt, som vet hva vi trenger og kan løse behovet raskt. De siste 10 årene har vi i snitt hatt én til to vikarer til enhver tid, og mange av dem har blitt fast ansatte i neste omgang. Dette har vært en fin måte for oss å både løse kortsiktige behov og samtidig ivareta utvikling på sikt, oppsummerer Teamleder Apoteksupport Andreas Myrstad i Apotek 1 Gruppen.