Per Egil Aas, administrerende direktør

En fersk undersøkelse viser at norske arbeidstakere er svært motiverte, og det er arbeidsglede og ikke penger som først og fremst driver oss.

Professor Jan Ketil Arnulf ved  Handelshøyskolen BI har undersøkt jobbmotivasjonen hos 18 svært ulike yrkesgrupper i Norge. Noen var godt betalt, andre dårlig. Noen var ideologisk forpliktet, andre var rent forretningsmessig involvert. Noen hadde høy status, andre lav.

Motivert av arbeidsglede

Alle – uansett avlønning – var mest motivert av ren arbeidsglede!

Ingen hevdet om seg selv at de først og fremst var drevet av penger. Nordmenn er, kort sagt, indre motivert, er ikke så opptatt av penger og står skikkelig på i arbeidet. Og mange har planer om å bli der de er. Vi har altså meget god arbeidsmotivasjon i AS Norge.

Klapp på skulderen hjelper

Det var ganske store variasjoner internt i gruppene, men i gjennomsnitt var alle nesten like motivert. I henhold til tradisjonelle motivasjonsteorier bør arbeidsforholdene påvirke motivasjon. Folk som får hyppige tilbakemeldinger på eget arbeid og ikke opplever seg kontrollert, bør ha mer arbeidsglede og engasjement enn andre. Professor Arnulf  fant en tendens til at dette stemmer.

Undersøkelsen forteller også om folks behov for å leve et meningsfylt yrkesliv.

– Alle mennesker har rett til å være helten i sin egen fortelling om seg selv. Når folk tar stilling til påstander om hvordan de har det på jobben, forteller de egentlig om mestring, om selvrespekt og om retten til å gjøre egne valg, mener Jan Ketil Arnulf.

Arnulf har også et lengre resonnement om hvorvidt denne type undersøkelser er til å stole på, bl.a med bakgrunn i at det er en sterk sammenheng mellom inntekt og måten respondentene leser spørsmålene på.

Les hele artikkelen i Dagens Perspektiv.