2022 er arbeidstakernes år. Det er rekordhøy etterspørsel etter arbeidskraft, og hverdagen normaliseres for mange. Her er noen tanker om året vi nå er inne i.

I Reflekt ansetter vi medarbeidere blant annet til de mest hektiske bransjene i landet – helse, oppvekst, eiendom og IT. Her var det behov for påfyll av kompetanse før Covid-19 kom til landet, og som mange vet, dette er bransjene som har hatt sterkest vekst gjennom hele pandemien.

Ta godt vare på helsearbeiderne!

I Finn.no sin Jobbundersøkelse for 2021 sa hele 83 prosent at «Balanse mellom arbeid og fritid» var viktige kriterier for valg av arbeidsgiver. Som et av landets største bemanningsbyråer til helsesektoren, er vi opptatt av å tilby fleksibilitet, trygghet og forutsigbarhet til helsearbeidere som i dag føler seg dratt i både armer og bein. Hvordan ta vare på de dyktige sykepleierne, spesialistene og helsefagarbeiderne i 2022? Det er et av de viktigste temaene internt her hos oss i Reflekt. Derfor vil vi fremover ha fokus på hvordan vi skal ivareta medarbeiderne våre på best mulig måte, enten de ønsker fleksibilitet, trygghet, faglige utfordringer eller videreutdanning. Målet er at medarbeiderne våre skal bli i Reflekt gjennom alle livsfaser fordi de får den utviklingen de ønsker personlig og faglig. 

Hva gjør en arbeidsgiver attraktiv?

Nevnte Jobbundersøkelse for 2021 viste også at det aller viktigste for norske arbeidstakere er god lønn, godt arbeidsmiljø og sikker jobb. For mange har sistnevnte vært en utfordring gjennom pandemien. Den mobiliteten vi ser i arbeidsmarkedet nå kan være en konsekvens av nettopp et bransjeskifte for mange. Permitteringer og oppsigelser har ført mange på jakt etter ny jobb. Her kan vi som bemanningsbyrå spille en viktig rolle med å la medarbeidere få ny erfaring, et større nettverk og bredere kompetanse. Vi skal tilby fleksibilitet og konkurransedyktig lønn, men det aller viktigste for mange er en trygghet i at de har en jobb i morgen også. Derfor gir vi alle våre medarbeidere fast ansettelse i Reflekt med de rettigheter det medfører.

Ta vare på kompetansen

Mange bedrifter ser at de mangler kompetanse, og det er rift om arbeidstakerne. Dette ser vi tydelig innenfor IT-bransjen.

Per-Egil Aas, administrerende direktør i Reflekt

Når etterspørselen er så stor, og den faglige utviklingen går så raskt, kan det lønne seg å snu blikket innover i organisasjonen. Kan opplæringstiltak og videreutdanning av egne ansatte bidra til å dekke behovene? Sørg for at de ansatte du allerede har føler seg ivaretatt slik at de ser for seg en fremtid i bedriften. Opplæringstiltak skaper vekst, både for den enkelte og bedriften som helhet. Du vil antakeligvis ha behov for både videreutdanning av egne og påfyll av nye ansatte. Ta kontakt med oss, vi har kontinuerlig følere ute i markedet og god oversikt over erfarne medarbeidere som ønsker å flytte på seg.

Hybridkontoret

2022 vil være året vi beveger oss fra tvungent hjemmekontor til det fleksible hybridkontoret. Vi kan ikke si noe annet enn at hjemmekontor nå er blitt grundig testet, og vi ser både fordelene og ulempene. E24 kunne i høst fortelle oss at 95 prosent av bedriftene vil tilby mer hjemmekontor enn før pandemien. Samtidig er det kun 12 prosent som vurderer en reduksjon av kontorlokalene. Det sier oss at det er svært få som ønsker seg hjem 24 timer i døgnet, men vi tar med oss det beste fra begge steder og går i gang med å designe det optimale hybridkontoret. Det blir garantert testing og feiling, justeringer og tilpasninger.

Ser du behov for økt bemanning eller ny kompetanse? Ta kontakt med oss!

Kilder: Finn.no, E24.no, NHO Service og Handel