Skal alle som kan, sitte hjemme til neste sommer? Vi i Reflekt Bemanning og Rekruttering jobber tett med mange ulike virksomheter og har gjort oss noen tanker om balanse i denne covid-tid.

Arbeidsgivere i små, mellomstore og store virksomheter – private og offentlige – har ekstra mange forhold å ta hensyn til vedr hjemmekontor vs. arbeidskontor. Nå for tiden og muligens for all fremtid.

Her er noen av hensynene:

  • Regjeringens stadig korrigerte regler og anbefalinger.
  • Kommunenes stadig korrigerte lokale tilleggsregler og anbefalinger.
  • Virksomhetens art, blant annet hvordan tolke «praktisk mulig».
  • Medarbeidernes oppgaver, helse, psyke, hjemmefasiliteter, behov, ønsker og annet.
  • Konsekvenser for virksomheten. Økonomisk og på andre måter, på kort og lengre sikt.
  • Konsekvenser for medarbeiderne, som blant annet er svært ulikt fra person til person.
  • Hvordan beslutninger nå gir føringer for mer varige endringer når pandemien forhåpentligvis slipper taket.

Det er åpenbart at det ikke finnes et enkelt svar på dette, så først som sist kan vi ta inn over oss at det ikke finnes én fasit.

Derfor er det hensiktsmessig å etablere en god forståelse internt om at dette er en dynamisk prosess som må tilpasses fortløpende, i forhold til hvordan bl.a restriksjoner og interne konsekvenser utvikler seg. Hver og én bør være maks konstruktive og bidra til å finne gode forslag til løsninger, snarere enn å fokusere på negative konsekvenser.

Nå som vi var på gang igjen…

Vi i Reflekt har opplevd det samme som mange av våre kunder: Stort sjokk i mars, full struping i april, oppmykning i mai/juni, og opplevelse av økt gnist, entusiasme og lønnsomhet etter hvert som folk har kommet tilbake. Samtidig som vi har tatt vare på dynamikken i nye arbeidsmønstre, bl.a med kombinasjoner av hjemmekontor/arbeidskontor, bruk av digitale møter internt og med kunder osv.

Og nå i oktober som det virkelig begynte å ta seg opp igjen, kom nye restriksjoner og ny usikkerhet med alle sine ringvirkninger. Det fokuseres mye på konsekvenser for arbeidstakernes ve og vel ved økt bruk av hjemmekontor, mens arbeidsgivernes bekymring knyttes i tillegg til konsekvenser for salg, handel, daglig produksjon, utvikling i egen bransje og generell smitteeffekt innen drift og økonomi.

Løsning

Løsningen er selvsagt å balansere best mulig mellom de ulike hensynene vi må ta. Grunnleggende føring er til enhver tid gjeldende regler og anbefalinger, dernest bør en tilpasse modeller for hver enkelt virksomhet.

Tydelighet er et viktig stikkord her. Det er ikke sikkert vi føler vi vet nok, men la oss være tydelige internt både på hva vi vet, ikke vet og hva vi antar og legger til grunn for våre beslutninger.

Ett konkret forhold er for eksempel der en har enighet om å komme til kontoret noen dager i uken, når lokale retningslinjer tillater det. Dette bør meldes tydelig fra til omgivelsene i rimelig tid – f.eks på fredager for kommende uke. Da blir det tydelig og forpliktende for den enkelte – og tydelig for fellesskapet. Og for lederen, som kanskje er usikker både på hva som er best, hva en kan gjøre, hva en ikke kan gjøre og mer til.

Og til slutt: Dette må håndteres fortløpende. Minst ukentlig bør vi vurdere om vi er i tråd med god balanse og korrigere der det er behov. Å ta tak når konsekvensene blir store nok, kan være en katastrofal modell for krisehåndtering i den situasjonen vi er i nå.

DN skrev 28. oktober om at Telenor snur om og innfører møteplikt på kontoret.