Virksomheter som ansetter selv har to til tre jobbintervjuer å basere en beslutning på. Med en kandidat fra Reflekt, har du i tillegg en solid test og som oftest kjennskap til kandidaten over tid.

Selv i vår eksplosive teknologiske tidsalder, er den humane kapitalen stadig viktigere.

Medarbeiderne betyr mye
– Marginene i de fleste virksomheter er under press, og teknologien er stort sett tilgjengelig for alle. Dermed blir medarbeiderne, kulturen og kompetansen viktige faktorer, forteller Reflekts regionleder på Romerike, Torbjørn Sørlie.

Svært lønnsomt å finne rett person
Reflekt har særlig fokus på kvaliteten rundt å finne riktig kandidat for virksomheten – enten det gjelder innleie eller rekruttering.

– Mange peker på selve kostnaden ved bruk av bemanningsbyrå. Løfter en blikket til et helhetlig økonomibilde, blir det ikke vanskelig å regne hjem slike investeringer. I tillegg til å spare tid og krevende arbeid, ligger det svært god økonomi i å finne rett person raskt, poengterer Sørlie.

Testing og kjennskap
– De virksomhetene som velger å ansette selv kan ta stor risiko. For det første har de normalt ikke høy kompetanse rundt rekruttering. For det andre får de kun de kandidatene som finner deres stillingsannonser. Og for det tredje har svært få kapasitet til mer enn to, maks tre intervjuer før beslutning. Summen av dette blir begrenset kvalitet på ansettelsen, forteller Sørlie.

Ikke overraskende har han et bedre alternativ.
– Selvsagt mener vi i Reflekt at kvaliteten blir høyere ved å bruke oss, og vi mener vi har opplagte argumenter for hvorfor vi har rett. I byrået har vi lang og bred erfaring med rekrutteringer, vi har store databaser og årelang erfaring med å tiltrekke gode potensielle kandidater til en stilling – og ikke minst har vi tester, kjennskap og rutiner som gir et helt annet utgangspunkt for at kandidaten skal passe til virksomheten. Et vinn-vinn-vinn-konsept, avslutter regionleder Torbjørn Sørlie i Reflekt.