Per Egil Aas, administrerende direktør

Stort fall i norsk ledighet – mye bedre enn resten av Norden til 2022. Det forventer Handelsbanken i nye prognoser.

Handelsbanken venter stort fall i norsk ledighet. Samtidig tror de det norske arbeidsmarkedet vil bedre seg mye mer enn i resten av Norden til 2022. Dette skriver E24.

I nye prognoser venter Handelsbanken at ledigheten vil falle fra 5,2 % i år til 3,1 % i 2022.

Norden over Norge

Dette er det suverent største fallet i ledigheten blant de nordisk landene. I Sverige, Finland og Danmark spår banken bare en liten bedring eller uendret ledighet til 2022 – til 6,3–8,4 % Godt over dobbelt så høyt som i Norge

– De andre nordiske landene har lenge hatt høyere ledighet enn Norge. Når vi kommer tilbake til en mer normal situasjon om et par år, vil de andre landene på nytt ligge langt over Norge. Dette er knyttet til permanente trekk ved arbeidsmarkedene og økonomiene i de nordiske landene, sier seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken til E24.

Norges Bank enda mer optimistiske

Handelsbankens prognose ligger litt over Norges Bank som har spådd en ledighet på 2,8 % i 2022.

Hov synes en ledighet på 3,1 % er relativt høyt.

– Dette er godt over det vi har vært vant med de siste årene, sier han.

«Før-covid-ledigheten» var på 2,3 % i 2019.

Handelsbankens nye prognoser for 2019–2022

BNP for fastlandsøkonomien: 2,4 %, ÷4,0 %, 3,5 %, 1,8 %

Arbeidsledighet: 2,3 %, 5,2 %, 3,4 %, 3,1 %

Kjerneinflasjon: 2,2 %, 3,1 %, 2,3 %, 1,8 %

Les hele artikkelen om Handelsbankens nye prognoser på E24.