Vi rekrutterer til eiendomsbransjen, leder- og spesialiststillinger

Reflekt gjennomfører rekruttering av fagspesialister på en kvalitetssikret og profesjonell måte. Vår jobb er å finne rett kandidat til rett stilling.

Det er et stort underskudd på spesialister innen mange fagområder. Ofte er det gode kandidater i markedet som ser etter nye muligheter, men selskap og kandidat «finner ikke hverandre».

Det er her Reflekt Rekruttering kommer inn i bildet.

Vi vet at den beste kandidaten ikke nødvendigvis aktivt søker etter nye muligheter, og vi har god kompetanse på å finne riktig kandidat ved aktivt søk og grundige prosesser i våre baser og nettverk.

Kvalitet
Våre kunder velger oss fordi vi er dedikerte, holder høy kvalitet og fordi vi er flinke med mennesker. I Reflekt er vi opptatt av gode prosesser som er basert på markedets beste praksis. Vi er DNV-sertifisert rekrutteringspersonell, og våre oppdragsgivere skal være trygge på at vi har et fokus på etikk, korrekt prosess og god gjennomføring i rekrutteringsprosessen, inkludert bruk av DNV-godkjente evne- og personlighetstester.

Vi kan bistå våre kunder ved å ta oss av hele prosessen – fra utarbeidelse av kravspesifikasjon og til det endelige valg av nyansatt. 

Vi bistår også i delprosesser, enten det er behov for bistand i deler av prosessen som testing og referansesjekk – eller som en second opinion i egen prosess. 

Eller når dere har igangsatt en prosess selv, ikke kommer i mål med godt nok kandidatutvalg og trenger hjelp med søk. 

ISO-sertifisert
I Reflekt Rekruttering fokuserer vi på kvalitet og er siden 2019 sertifisert innen kvalitetsledelse ISO 9001. Våre prosesser blir gjennomgående vurdert som svært gode, relevante og riktige til formålet. Denne sertifiseringen er det endelige beviset på at Reflekts kvalitetsledelsessystem ivaretar standardens krav til blant annet kontinuerlig forbedring, opplæring, kundetilfredshet og mye mer. Reflekt er også Revidert Arbeidsgiver, noe som dokumenterer at vi er en arbeidsgiver med kvalitet og ryddighet i alle våre rutiner.

Gode prosesser og kvalifiserte og dedikerte medarbeidere gir gode resultater.

Våre verdier Ambisiøse – Personlige – Rause – Ærlige, etterleves aktivt i vår hverdag.