Om Reflekt

Reflekt er spesialister på rekruttering og bemanning til faste og midlertidige stillinger.

Vi jobber hovedsakelig med disse fagområdene:

Reflekt har sitt hovedkontor i Oslo i tillegg til kontorer i Bergen og Stockholm.

Reflekt-konsernet ble en samlet enhet i april 2019. Gjennom sammenslåingen har vi samlet betydelig kompetanse innenfor flere fagområder og kan være en attraktiv tilbyder av våre tjenester overfor kandidater og kunder.

Store nok til å levere – små nok til å bry oss

Dette er vår visjon som alle våre ansatte jobber etter hver eneste dag. Vi har erfaringen og kompetansen til å løse alle typer bemanningsoppdrag. Samtidig er vi opptatt av å ivareta hver enkelt kunde og kandidat. Vi gir tett oppfølging – både før, under og etter en rekruttering. Vi skal jobbe strukturert og grundig med hver eneste ansettelse slik at alle kandidater behandles likt. 

Vårt mål er å være en attraktiv arbeidsplass for alle våre medarbeidere.

Våre verdier

Verdiene våre gir oss retning på vårt arbeid og ivaretar både den fremoverlente «gründerkulturen» og grundigheten og kvaliteten som kreves av oss. Vi som jobber i Reflekt er:

  • Ambisiøse
  • Personlige
  • Rause
  • Ærlige

Vi er ambisiøse på vegne av våre kunder når vi finner de beste kandidatene til hver enkelt stilling. Vi streber alltid etter å være personlige, blant annet ved å gi både kunder og kandidater en fast kontaktperson. Vi skal vise raushet i møte med andre mennesker samtidig som vi deler vår kompetanse og fagkunnskap. Ved å være ærlige og tydelige skaper vi et godt grunnlag for gode samarbeid og gode resultater – både for arbeidsgivere og nyansatte.

Våre forretningsvilkår

Les mer om våre forretningsvilkår her.

Reflekt er Revidert arbeidsgiver

Revidert Arbeidsgiver er et kvalitetsstempel for bemanningsbedrifter. Det er NHO Service som har utviklet kriteriene i ordningen i dialog med bransjen og Arbeidstilsynet. For å bli Revidert Arbeidsgiver må man gjennomgå en ekstern revisjon av sin profesjonalitet som arbeidsgiver. Det er en rekke områder som gjennomgås under en revisjon, blant annet kontrakter, arbeidstid, lønn og sykepenger.

Revidert arbeidsgiver er dokumentasjon på at vi er en arbeidsgiver med kvalitet og ryddighet i alle våre rutiner.

Reflekt er også Miljøfyrtårn og har ISO 9001-sertifisering.

Kontakt oss