Publisert 04.11.2022
Helse

Ønsker du å jobbe i team med andre sykepleiere?

Sykepleier
Område
Bergen
Søk stillingen
Stillingstittel: Sykepleier

Ønsker du, eller er du nysgjerrig på å jobbe i team med andre sykepleiere?

Dette er en spennende og god måte å få brukt sykepleierfaget på. Du blir med i et sykepleierteam som vil utføre alle sykepleierfaglige oppgaver ved et sykehjem. Teamet vil jobbe tett opp mot avdelingene og følge dem faglig. Sykepleierne vil ikke ha pleie- og rutineoppgaver på avdelingene, men vil utføre sykepleiereprosedyrer som krever sykepleierkompetanse.


Arbeidsoppgaver:

 • Sykepleierfaglig ansvar for avdelingene 
 • Utføre nødvendige sykepleietiltak og prosedyrer
 • Veilede og undervise pasienter, pårørende, helsepersonell og studenter.
 • Ansvar for at pasientene får nødvendig medisinsk behandling
 • Sikre dokumentasjon i henhold til lovverk og interne rutiner 
 • Gi helhetlig pleie og omsorg relatert til pasientgruppen
 • Samarbeider med andre instanser 

Vi tilbyr:

 • Gode lønnsbetingelser + 12% feriepenger 
 • Vervebonus på inntil 5000 kr 
 • Kurs/opplæring og kompetanseutvikling
 • Fleksibilitet og valgmuligheter 
 • Lønnsutbetaling to ganger i måneden
 • Dekket reise og bolig dersom du kommer utenbys fra
 • Tett personlig oppfølging og god informasjon fra egen rådgiver
 • Pensjon- og forsikringsordninger

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent sykepleier 
 • Politiattest uten anmerkninger
 • Engasjement for eldre og med ønske om å gjøre en positiv forskjell i deres hverdag
 • Evne til å arbeide strukturert og selvstendig
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Vi oppfordrer både erfarne og nyutdannete til å søke! 

Dersom du har spørsmål knyttet til stillingen ta kontakt. 

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Søk stillingen