Publisert 06.10.2022
Reflekt IT bemanning AS

Lovisenberg Diakonale Sykehus søker etter en produktdesigner som liker datamodellering

Produktdesginer
Område
Oslo
Søk stillingen
Stillingstittel: Produktdesginer

Hver dag jobber våre dyktige og engasjerte medarbeidere ved Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS) for at våre pasienter skal motta god behandling på sykehuset. Ny teknologi og IKT er viktige drivere for utviklingen av sykehuset, og vi har derfor valgt å satse på intern IKT-kompetanse. For å styrke vår kompetanse og utvikle vår organisasjon videre, søker vi nå engasjerte og kreative teknologer som deler våre verdier og vil bli med på laget og styrke vår organisasjon

Hvis du har interesse og kunnskaper om datamodellering, systemutvikling eller design, eller ønsker å lære mer om dette, så ønsker vi å høre fra deg. Vi har etablert et fremtidsrettet pasientjournalsystem på sykehuset, DIPS Arena, som gir oss mange flere muligheter til å utvikle kliniske modeller og funksjonalitet selv. Basert på OpenEHR standarden ønsker vi å videreutvikle dette systemet med nye skjemaer for registrering av data, spørringer for visning av data i ulike skjermbilder, kliniske modeller for sjekklister og rapportering, osv. I tillegg ønsker vi å styrke oss på integrasjonsområdet og tenker at du som produktvikler også vil kunne ivareta mange spennende oppgaver her.

Avdeling for eHelse og IKT består av dyktige medarbeidere som ivaretar drift, utvikling og forvaltning av sykehusets IKT- og medisinsk-tekniske løsninger. Seksjon for Teknologi og Utvikling er en av tre seksjoner i eHelse og IKT, og har ansvaret for installasjon og drift alle IT-systemer, systemutvikling (applikasjoner og integrasjoner) og BI-utvikling. Alle våre ansette behersker mange fagdisipliner og teknologier, men velger gjerne å gå i dybden på noen spesialistområder.

Arbeidsmiljøet vårt er stimulerende og utviklende, og er preget av nysgjerrighet, åpenhet og gjensidig respekt mellom faggruppene. Du vil få erfarne og dyktige kollegaer i et miljø preget av engasjement, høy faglighet og stor variasjon i arbeidsoppgaver og ansvar.

 

Arbeidsoppgaver

 • Behovsavklaringer i tett dialog med våre klinikker
 • Utvikling av skjemaer for registrering av data og visninger av data i ulike skjermbilder
 • Utvikling av avanserte kliniske modeller i form av openEHR arketyper og templater
 • Utvikling av integrasjoner med andre kliniske systemer
 • Kvalitetssikring og testing av funksjonalitet som tas frem
 • Dokumentasjon

Kvalifikasjoner:

 • Bidra i alle faser av utviklingsløpet, fra konsept til utvikling
 • Høyskole-/universitetsutdannelse. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell kompetanse
 • God kjennskap eller interesse for å sette seg inn i OpenEHR referansemodellen
 • God forståelse for systemutvikling
 • Gjerne erfaring fra jobb i helsetjenesten eller klinisk kompetanse
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig    

Personlige egenskaper:

 • Trives med endringer og har en strukturert tilnærming til oppgaver
 • Opptatt av å levere løsninger som er gode både for brukerne og IT
 • God på muntlig og skriftlig kommunikasjon
 • Trives i et fagmiljø med stor variasjon i oppgaver og hvor alle er gjensidig avhengig av hverandre 

 

 Vi tilbyr:

 • Et godt, inspirerende og hyggelig arbeidsmiljø med muligheter for faglig utvikling
 • Konkurransedyktige vilkår
 • God pensjonsordning i KLP
 • Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
 • Gode velferdsordninger

Søk stillingen