Publisert 02.11.2022
Reflekt IT bemanning AS

Full kontroll på data? Les videre her!

Dataeier
Område
Oslo
Søknadsfrist
12.12.2022
Søk stillingen
Stillingstittel: Dataeier

Full kontroll på data? Les videre her!

Aller Media er en av ledestjernene i det norske medie-markedet når det kommer til infrastruktur og teknologi. Hos oss håndterer vi et trafikk- og datavolum som få andre aktører kan skryte av. Du får tilgang til selskapets dataplattform, bygget på Google Cloud, som samler inn og lagrer over 200 GB data per dag. 

Store mengder med data krever god kontroll på hvordan den håndteres og hva den brukes til. Kan du hjelpe oss med dette?


Da er du kanskje vår nye Data-Eier!

Hos oss får du: 

 • Et ungt og aktivt miljø, med fjellkontor, sommerkontor og andre festligheter
 • Konkurransedyktige betingelser i et av Norges største mediekonsern som satser offensivt på vekst og utvikling (bedriften kan vise til rekordvekst i brukermarkedet og leverer solide driftsmarginer).
 • Jobbe med noen av Norges mest spennende redaksjonelle merkevarer hvor kreativitet og innovasjon preger arbeidshverdagen.
 • Du blir en sentral del av Tech og Data som er et av bedriftens uttalte satsingsområder, hvor nye løsninger og talentfulle ansatte får stor gjennomslagskraft.
 • Karriereoppfølging og videreutdanning
 • Mulighet til å reise på konferanser, samt delta på våre halvårlige en ukes lange hytteturer hvor vi jobber med sideprosjekter.
 • Rabattordninger på flere treningsstudioer, muligheter for å leie fritidshus, subsidiert kantine og flere andre fordelaktige ansattgoder.
 • Muligheten til å utforske interessefelt innenfor kompetanseområdene til vår avdeling, uavhengig av om dette inngår i rollen. 

Som dataeier vil du være ansvarlig for å definere operasjonelle prosesser for datastyring (f.eks. datakvalitetsmåling) i tråd med retningslinjer og standarder. Du vil etablere nødvendige rammeverk, metoder, verktøy, standarder og maler som brukes til datastyring. Du får muligheten til å velge og utvikle rammeverket for datastyring internt, med fokus på bevaring av datakvalitet og ivaretakelse av GDPR. Du vil definere roller og ansvar i avdelingene knyttet til datastyring og sikre tydelig og forsvarlig forvaltning av Aller Medias viktigste informasjonsressurser. Som dataeier er du et sentralt bindeledd mellom forretningsstyring og teknologi, og du vil jobbe med kvalitetssikring på tvers av organisasjonen.

Med andre ord vil din rolle i selskapet være en sentral og viktig posisjon, der du leder ressurser fra forretnings- og driftsområdene, samt IT-organisasjon, slik at de når sine mål innen datastyring.


Vi ser etter deg som har:

 • Praktisk erfaring med databasedesign, datastrukturer og dataforvaltning, samt forvaltning av GDPR-reglement i forretningskontekst.
 • Kjennskap til bransjeledende praksiser for datakvalitet og databeskyttelse.
 • Erfaring med praksiser for datastyring knyttet til bedriftsinformasjonsressurser sett i sammenheng med databeskyttelse.
 • Kunnskap om reguleringskrav for oppbevaring og bruk av data, herunder nye trender og problemstillinger på feltet.
 • Kjennskap til konsepter og strategier for endringsledelse og virksomhetsstyring. 
 • Innsikt i risikoarkitektur og faglig ekspertise innen datastyringsdomene.
 • Gode samarbeidsferdigheter og kompetanse innen tverrfaglig kommunikasjon. 

Søk stillingen