Ledige stillinger til helsepersonell i Oslo kommune.

Vi er ny førsteleverandør av helsepersonell til Oslo kommune. Det betyr at om du jobber i Reflekt, er du den første som får tilbud om ledige vakter og oppdrag i Oslo!

Velg blant flere spennende arbeidssteder som f.eks.:

  • Legevakt
  • KAD – kommunalakutt døgnenhet 
  • Helsehus (korttidsavdelinger og rehabilitering) 
  • Sykehjem 
  • Hjemmesykepleie
  • Innsatsteam

Fyll ut kontaktskjema under, så hører du fra oss veldig snart!

    Førsteleverandør av helsepersonell til Oslo kommune

    Vår rådgiver, Marie Knudsen, har jobbet med bemanning i Oslo i 4 år. Hun kjenner godt til kundene og deres behov, og er opptatt av å skape gode matcher hvor både kundene er fornøyde og medarbeiderne trives.