Beathe Bjerke Pedersen, avdelingsleder Oppvekst
Beathe Bjerke Pedersen i Reflekt Oppvekst

– Jeg velger bare medarbeidere jeg hadde ønsket i min egen barnehage, sier rådgiver og fagleder for avdeling Oppvekst i Reflekt, Beathe Bjerke.

Og hun vet hva hun snakker om, med over 20 år i barnehage, de siste 10 som styrer.

– Jeg vet hva som kreves av en rekrutteringsprosess og velger ut medarbeidere som om de skulle jobbet i min egen barnehage. Dette er også regelen våre rådgivere jobber mot, forteller Beathe.

Hverdagene i barnehager er like travle som de er viktige. Derfor er det godt å ha en samarbeidspartner på bemanning som har de rette medarbeiderne – til rett tid – med stor fleksibilitet – og trygg kunnskap.

Rekrutteringsprosessen består av intervju, innhenting av minst to referanser, politiattest, taushetserklæring og egenerklæring for mrsa, tuberkulose og covid-19. Og videre i prosessen er det tett oppfølging av kunde og medarbeidere.

– Vi er nøye på at dem vi ansetter har gode norskkunnskaper, og vi følger dem tett opp underveis, slik at de er gode rollemodeller for barna språklig.

Reflekt strekker seg langt for å dekke behovene til våre kunder – og vi drar gjerne ut selv for å dekke inn behovet for vikarer. Alle våre rådgivere har lang erfaring i bransjen, og flere har barnehagefaglig bakgrunn.

Alle som jobber ved vår avdeling «Oppvekst» er godt skolert.

  • Konsulentene har gjennomført barnehagekurset.
  • Alle medarbeidere får tilbud om å ta barnehagekurset. Der hvor det er et krav, har alle dette på plass.
  • Vi er ISO-sertifiserte. Rådgiverne kan informere våre kunder om hvordan vi kvalitetssikrer våre medarbeidere, og hvordan vi fortløpende implementerer gode råd fra våre kunder inn i våre rutiner.
  • Vi er også Revidert Arbeidsgiver, som er en solid kvalitetssikring for medarbeidere og kunder.
  • Alle våre medarbeidere får tilbud om HLR-kurs, slik at de kan bistå dersom det skulle oppstå noe akutt.
  • Alle har satt seg inn i «Rammeplan for barnehager».
  • Alle har gjort seg kjent med smittevernveilederen for barnehager (spesielt aktuelt under pandemier).
  • Vi har døgnbemannet vakttelefon, som blant annet er en fordel i helgene, dersom en får meldt inn sykdom fra ansatte og trenger vikar.

Vi utveksler grunnleggende informasjon

– Kundene skal slippe å informere nye vikarer og medarbeidere om grunnleggende opplysninger. Vi lager et «info-skriv», med bilde av barnehagen, info om verdier og filosofi, rutiner, dagsplanen, noe om evt avdelinger og åpningstider. Vi legger inn link til hjemmeside, veibeskrivelse/bussruter o.l. og informerer om brannrutiner. På slutten av hvert info-skriv vil det stå en oversikt over hva vi forventer at våre medarbeidere når de jobber med barn, forteller Beathe.

Helsepersonell og kontinuitet

Reflekt har også en stor helseavdeling som sørger for personell til kommuner og sykehus. Fra denne avdelingen har vi flere oppdrag hvor vi setter inn helsepersonell i barnehager der det er barn med spesielle behov.

– Vi bidrar til kontinuitet og sender så langt som mulig kjente vikarer. Vi har også tilrettelagt for elektronisk bestilling, hvor kunden kan plukke vikarer til oppdrag. Da kan en velge ledig kandidat selv og sikre at tidene blir korrekt.

– Vi kan tilby gode medarbeidere fordi vi tar godt vare på dem 

Reflekt kan tilby våre medarbeiderne mange spennende oppdrag både i kommunale og private barnehager.

– Hos oss får hver medarbeider en rådgiver som de alltid kan henvende seg til, og de får god informasjon om hva som forventes på den nye arbeidsplassen – veiledning og tips. Medarbeiderne blir godt forberedt på de oppdragene vi sender dem på, og de får god oppfølging underveis.

Oppsummering fra fagleder for avdeling Oppvekst, Beathe Bjerke:

– Vi er store nok til å levere og små nok til å bry oss – Velkommen som kunde og medarbeider i Reflekt!

Har du spørsmål, er interessert i jobb eller har behov for bemanning – vikar eller fast?

Kontakt Beathe Bjerke Pedersen: beathe.bjerke.pedersen@reflekt.no // tlf 479 21 425.