Reflekts kunde SAJA Eiendom fokuserer på fremtidsrettede, bærekraftige og fleksible løsninger.

Saja Flex kontorhotell Bryn

SAJA Eiendom bistår eiendomsbesittere i Stor-Oslo med forvaltning, utleie, drift og utvikling av næringseiendom. De har lang erfaring som eier og forvalter, og som prosjektledere for ombygging. SAJA har egne ansatte med solid kompetanse på alle kjerneområder.

– Vi har gått fra å kun forvalte egne eiendommer til også å tilby tjenester til andre. I tillegg satser vi nå på kontorhotell med SAJA Flex, forteller daglig leder i SAJA Eiendom, Lars Olav Jahre.

Kontorhotell-konsept klart for flere bygg

SAJA Flex er kontorhotell for fleksibel leie av møblerte kontorplasser, enkeltkontorer, grupperom og showroom – og tilgang til en rekke fellestjenester. SAJA Flex har fokus på økonomi og bærekraft i form av gjenbruk av møbler og utstyr. Og ved å være spesielt rettet mot arealer som er i god teknisk stand, men ellers ville måtte gjennomgå kostbar, tidkrevende riving, oppussing og tilpasning for nye leietakere.

– Leiemarkedet er i endring, og vi må tilpasse tjenestetilbudet til nye behov og krav.

Konsept- og utleiesjef Nicole Freij med ansvar for SAJA Flex

– Derfor har vi utviklet SAJA Flex – et kontorhotellkonsept for leietakere som ønsker en enkel, effektiv og hyggelig arbeidsdag med maksimal fleksibilitet. Det kan supplere tradisjonell utleie, og eksempelvis passe godt i eiendommer med fraflyttede lokaler som er i relativt god stand, sier Freij.

SAJA Flex-konseptet er nylig etablert i flere bygg i Bryn-Helsfyr-området – og responsen har vært svært god.

– Ved å kombinere tradisjonell arealutleie med SAJA Flex, treffer vi en mye bredere del av leiemarkedet. Dette har umiddelbart gitt gode resultater, og har gjort at store ledige arealer har blitt fylt opp på rekordtid. Vi har nå et ferdig konsept å tilby også i andre aktuelle bygg, forteller Freij. SAJA Flex er også sertifisert Miljøfyrtårn.

Godt samarbeid med Reflekt

Daglig leder Lars Olav Jahre er veldig fornøyd med samarbeidet med Reflekt, som har rekruttert over 10 stillinger til SAJA Eiendom.

– Vi har hatt en ekstrem vekst på kort tid, og vi har ikke kapasitet til å håndtere rekruttering selv. Det har derfor vært svært nyttig med Reflekts kompetanse og kontakter, og det har vært helt avgjørende å kunne samarbeide med noen som er så gode til å finne de ressursene vi trenger.

Lars Olav Jahre, daglig leder i SAJA Eiendom

Teamleder Anne Lund hos Reflekt er kundeansvarlig for SAJA Eiendom og uttrykker gjensidig glede i samarbeidet.

– SAJA er en spennende, offensiv og fremtidsrettet aktør som det er ekstra givende å jobbe med. Gjennom å gjøre flere rekrutteringer blir vi ekstra godt kjent, og da kan vi også være en mer helhetlig partner på utvikling av organisasjon og personal, forteller Lund.

Se mer om SAJA Eiendom på deres nettsider.