– Hvis du mislykkes med rekrutteringen din, kan det fort koste arbeidsgiver en årslønn, forteller Trond Enger i Master Management Norge AS. Med personlighetstester finner vi oftere rett person til rett jobb.

– Vi har god dokumentasjon på at når en person er riktig for en jobb, øker motivasjonen. Da reduseres turnover og sykefraværet, forteller Trond Enger, daglig leder og partner i Master Management Norge AS. I motsatt tilfelle tar det lenger tid med opplæring, og kandidatene slutter raskere. Enger viser til eksempler som IKEA, If og Securitas som har spart store beløp på å redusere grunnlaget for feilrekrutteringer.

Master har utviklet flere typer tester, og i Reflekt er det flere som er sertifiserte i både en personprofiltest og en kognitiv test. Personprofiltesten er blant de testene i landet som har blitt DNV-sertifisert. Master har i dag ca. 5000 sertifiserte brukere i sitt internasjonale kundenettverk.

Rett personlighet til rett jobb

Reflekt utfører tester på de mest aktuelle kandidatene til stillinger. En test kan også tas helt mot slutten av prosessen for å få en bekreftelse på at den endelige kandidaten er rett person.

– Mange selskaper benytter tester til teamsammensetning og teamutvikling. Det bidrar ofte til større forutsigbarhet i teamets samhandling og danner et godt grunnlag for økte teamprestasjoner, forteller Enger.

For kandidaten selv kan tester bidra til at man nettopp får en stilling som gir mulighet for å bruke sine sterke sider og preferanser i jobben.

– Hvis man har en jobb som stimulerer på riktig nivå, vil man normalt oppleve å være i flytsonen og vokse. Hvis man har en jobb som stimulerer for lite, kan det fort bli kjedelig, og stiller jobben for store krav, kan det bli et stresselement. Kognitive tester kan bidra til å sikre en god match mellom kandidatens evner og jobbens krav på dette området, forteller Enger.

Tryggere rekruttering

Kandidatansvarlig Anne Lund i Reflekt har stor nytte av sin sertifisering.

– Sertifiseringen har gjort meg klokere i rekrutteringsarbeidet. Jeg er blitt mer oppmerksom på hva jeg leter etter i hvert tilfelle, forteller hun.

Bruk av personlighetstest i rekruttering er alltid et tilleggsverktøy, og det er opp til kandidaten om man ønsker å bli testet eller ikke. Lund er opptatt av å gi gode tilbakemeldinger til kandidatene som har vært gjennom testene, og sammen setter de seg ned og diskuterer resultatet.

– Testene er utgangspunktet for en god dialog. Stort sett er kandidaten enig i resultatet, og mange opplever at de lærer mye av selve prosessen. Vi er svært opptatt av at kandidaten skal sitte igjen med en god opplevelse av prosessen, enten man får jobben eller ikke.

Tester til alle stillinger

Trond Enger i Master Management Norge AS mener bruk av personlighetstest passer alle typer stillinger.

– Svært mange stillinger og funksjoner er i dag mer komplekse enn for bare få år siden. Det stilles økte krav til effektivitet, endringsvilje og kompetanse i alle typer stillinger. Bruk av ulike typer tester kan bidra til en bedre match mellom person og jobb. Mennesker som opplever trivsel og mestring i sitt arbeid bidrar normalt med gode prestasjoner, avslutter Enger.

Ønsker du mer informasjon om personlighetstester? Ta kontakt med Anne Lund i Reflekt.