«Vi har aldri hatt så høyt sykefravær hos egne ansatte» er en setning vi har hørt ofte de siste månedene, i likhet med «Har dere noen ledige vikarer til oss?». Bemanningskrise i barnehager får spalteplass i flere aviser, noe vi også har fått kjenne på sammen med dere. Behovet er akutt.

Våre vikarer er i beredskap, med den viten om at det er alle man på dekk for de som har mulighet. Dessverre er det ofte slik at når det regjerer sykdom i barnehagene blir også våre vikarer syke. Vi i Reflekt gjør vårt ytterste for å dekke alt av behov som skulle komme inn, samt å ha nok vikarer tilgjengelig. Vi ansetter stadig nye vikarer som er klare til å kaste seg ut i barnehager hvor det er akutt behov, og håper at hverdagen for styrere og andre ansatte snart blir litt lettere. Dette går ikke bare utover ansatte og voksenpersoner, men også barna. Hva med alle turdagene som denne høsten har blitt avlyst? Andre planlagte aktiviteter har også flere ganger måtte blitt avlyst på grunn av høyt sykefravær og lav bemanning.  

Lei vikar for å unngå slitasje av eksisterende ansatte

Vi minner på viktigheten av å forsøke å få inn vikarer så ofte som mulig, heller enn interne rulleringer. Reflekt heier på at man er gode til å booke vikarer i forkant slik at sjansene for hjelp øker. Interne rulleringer kan i verste fall føre til slitasje på eksisterende ansatte og økonomiske konsekvenser av et høyere antall sykemeldinger kan også bli store. En hjelpende hånd kan være gull verdt, også om det ikke alltid blir den vikaren du helst ønsket deg. Ved å være i forkant og booke vikarer så fort du ser et kommende behov kan du tjene mer på fornøyde og friske ansatte.

Har du behov for personell? Kontakt oss på her.