Er du på vei inn i arbeidslivet, ser du etter ny jobb, eller ønsker du større fleksibilitet? Det er mange gode grunner til å gå via Reflekt.

Som ansatt i Reflekt har du tilgang på mange spennende stillinger innen eiendom, helse, IT og oppvekst. Hos oss får du mulighet til å prøve nye arbeidsoppgaver på nye steder og utvikle din egen fagkompetanse slik at du blir enda mer attraktiv på arbeidsmarkedet i fremtiden. Ved å jobbe på oppdrag i ulike bedrifter vil du få mulighet til å teste ulike miljøer og oppgaver.

Vi har et stort nettverk med kunder bestående av bedrifter, helseforetak og institusjoner som ønsker dyktige medarbeidere. Ikke alle disse stillingene blir utlyst, men som ansatt i Reflekt får du tilgang på disse stillingene. Når du jobber hos oss, vil du jobbe på oppdrag hos våre kunder igjen. Pass på å hold CV-en din oppdatert, så du er sikret at vi har riktig informasjon om deg i vår database.

Vi er blant annet førsteleverandør av helsepersonell til Oslo Kommune. Det betyr mange spennende jobber – ta kontakt her hvis du ønsker å jobbe i Oslo!

I Reflekt blir du fast ansatt

Vi tilbyr en rekke ulike type stillinger, fulltid og deltid. Uansett hvilken stillingsprosent du blir ansatt i, så vil du få fast ansettelse i Reflekt. Det gir en trygghet og betyr blant annet at:

  • Du får de samme rettighetene som ved fast ansettelse i en annen bedrift.
  • Du har rett til sykepenger og feriepenger.
  • Du får en egen kontaktperson i Reflekt som følger deg opp før og under oppdrag.

Når du er på oppdrag ute hos en bedrift som ansatt i Reflekt, skal du ha tilgang på de samme godene og tjenestene som bedriftens egne ansatte. Du skal også ha samme vilkår for overtid, ferie, nattarbeid osv. Fast ansettelse gir deg også tilgang på flere goder ellers i samfunnet – det blir for eksempel enklere å få boliglån.

Karriereveiledning og videreutvikling

Som ansatt i Reflekt har du din egen personalkonsulent. Han eller hun sikrer at du er godt informert om ditt neste oppdrag og holder kontakten med deg underveis i oppdraget. Men i tillegg til det praktiske, kan våre konsulenter også bistå med karriereveiledning og tips til videreutvikling. Våre konsulenter kjenner bransjen og faget du jobber med. Nettopp derfor kan vi være en diskusjonspartner og rådgiver dersom du ønsker å diskutere fremtiden din med oss.

Hvem passer Reflekt for?

Reflekt passer for alle. Vi kan tilby fast jobb og forutsigbarhet til deg som ønsker det. Vi kan også tilby variasjon og skiftende arbeidsmiljø til alle som ønsker det. Hvis du for eksempel er lei av tvungen turnus som helsearbeider, bestemmer du selv hvor, når og hvor mye du ønsker å jobbe hos oss. Hvis du ønsker å spe på inntekten med litt ekstrajobb, kan vi tilby det i form av ekstravakter, kvelds- og helgearbeid og arbeid i ferier og på helligdager.

Les om Marianne som ønsket å kombinere jobb med reise. Ved å ta oppdrag når hun ønsket, kunne hun også reise når hun ville.  

Høres det spennende ut å jobbe i Reflekt? Registrer din CV her, så tar vi kontakt med deg!