VERDSATT MEDARBEIDER
er Reflekt Helses lojalitetsprogram

Vi ønsker å satse på flest mulig ansatte i så høy stillingsbrøk som mulig – gjerne 100 %. Vi har over 100 rammeavtaler med kommuner og helseforetak over hele landet, og kan tilby et stort spekter av oppdrag: Fra det faste, forutsigbare og langsiktige – til større fleksibilitet og mer variasjon i type jobb og geografisk spredning.

Dersom du ønsker å jobbe i høyere stillingsbrøk hos Reflekt Helse, og velger å bli hos oss over tid, tilbyr vi deg følgende:

Trygghet

Vi har fokus på at alle skal føle seg godt ivaretatt. Som medarbeider i Reflekt Helse får du gode lønnsbetingelser, god oppfølging og egen rådgiver.

Utvikling

Vi ønsker at du som medarbeider skal ha mulighet til å utvikle deg som fagperson og menneske når du jobber hos oss, og jobber aktivt med utviklingstilbud for deg.

Fordeler

Det er flere fordeler ved å være medarbeider i Reflekt Helse. Få gode bonusordninger, tilgang til firmahytteordning, og andre gunstige betingelser via våre samarbeidspartnere.

Fleksibilitet

Når du jobber i Reflekt Helse har du stor frihet til å velge hvor i landet du vil jobbe, og hvor mye du vil jobbe. Vi tilbyr det som passer deg i ulike faser i livet.

Kontaktskjema

Skriv inn din henvendelse, så tar vi kontakt.