Trygghet

Vi har fokus på at alle våre medarbeidere føler seg godt ivaretatt. Vi stiller med vår fagkompetanse, personlig rådgiver, og er tilgjengelig dersom du har spørsmål som gjelder ditt oppdrag – eller andre ting som måtte oppta deg.

Vi sørger for at arbeidsdagen din blir så god som mulig:

 • Du får en personlig rådgiver hos oss
 • Vi følger opp før og underveis i ditt ansettelsesforhold
 • Vi tilbyr opplæringsvakter
 • Vi informerer kundene våre om ditt kunnskapsnivå og erfaring, slik at vi sammen kan tilrettelegge for at dine oppdrag blir så gode som mulig
 • Vi bistår med infoskriv til stedene du skal jobbe på slik at du kan lese deg godt opp på hva som venter deg
 • Vi sikrer at kunde bistår med nødvendige rutiner og prosedyrer på ditt arbeidssted

En del av det å være trygg i sin rolle som medarbeider hos oss handler om gode lønnsbetingelser, forsikringer og banktjenester. Du har også tilgang på vår bedriftshelsetjeneste.

Lønnsbetingelser
I Reflekt lønner vi alltid minimum i henhold til gjeldende tariff og ansiennitet. I de fleste tilfeller tilbyr vi bedre lønnsbetingelser enn tariff, og aldri dårligere. Du får pensjon fra første krone, samt 12 % feriepenger.

Forsikringer
Basis forsikringsdekning gjelder alle ansatte i Reflekt Helse:

 • Yrkesskadeforsikring
 • Pensjon fra første krone
 • 12 % feriepenger
 • Bedriftshelsetjeneste

I tillegg til disse får du som VERDSATT MEDARBEIDER tilgang til følgende:

 • Gruppelivsforsikring 10G + 5G barn u/18*
 • Fritidsulykke**
 • Behandlingsforsikring**

*Ved stilling over 40 %
**Ved stilling over 70 %

Bank
Gjennom Reflekts samarbeid med DNB kan vi tilby gode betingelser og finansielle rådgivningstjenester**

**Ved stilling over 70 %

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Trygghet

Vi har fokus på at alle skal føle seg godt ivaretatt. Som helsemedarbeider i Reflekt får du gode lønnsbetingelser, god oppfølging og egen rådgiver.

Utvikling

Vi ønsker at du som medarbeider skal ha mulighet til å utvikle deg som fagperson og menneske når du jobber hos oss, og jobber aktivt med utviklingstilbud for deg.

Fordeler

Det er flere fordeler ved å være ansatt i Reflekt. Få gode bonusordninger, tilgang til firmahytte, og andre gunstige betingelser via våre samarbeidspartnere.

Fleksibilitet

Når du jobber i Reflekt har du stor frihet til å velge hvor i landet du vil jobbe, og hvor mye du vil jobbe. Om du velger å ha 100 % stillingsbrøk eller mindre er opp til deg.

Kontaktskjema

Skriv inn din henvendelse, så tar vi kontakt.