Praktisk bistand

Reflekt Helse har konsesjon på praktisk bistand med Bergen Kommune. Det vil si at du kan velge oss som leverandør dersom du har fått innvilget vedtak om hjelp fra kommunen. Les gjerne mer her.

Praktisk bistand omfatter hjelp til dagliglivets praktiske gjøremål i husholdningen, og personlig stell. Hjelpen kan gis både i og utenfor hjemmet. Noe av dette er det som tidligere var kjent som hjemmehjelp.

Dersom du på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller andre årsaker ikke klarer de daglige nødvendige gjøremålene, kan du søke om praktisk bistand. Slik krav på bistand har du dersom du ikke kan dra omsorg for deg selv eller er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Det kan dreie seg om hjelp til egenomsorg og personlig stell, å bestille husholdningsvarer, eventuelt få disse levert på døren, å få levert varm middag eller kald middag for oppvarming, og hjelp til vask av klær, oppvask, husvask, vask av vinduer og eventuelt storrengjøring. Listen er ikke uttømmende.

Den kommunale omsorgstjenesten tar stilling til om du er berettiget til slik hjelp og i hvilket omfang. 

Har du ikke vedtak, men har behov for hjelp kommer vi gjerne for besøk for å kartlegge dine behov og tilby våre tjenester.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.