Offshore sykepleiere

Vi har siden 2011 levert offshore sykepleiere til flere av de store aktørene på markedet. Trenger dere medisinsk personell til rigger eller båter kan vi levere dyktige offshore sykepleiere med høy kompetanse innen akutt medisin og arbeidsmiljø.

Reflekt Helse har siden 2004 drevet med rekruttering og utleie av helsepersonell til sykehus og helseinstitusjoner. Vi har i dag rammeavtaler med over 100 kommuner, hele helse Vest og OUS, samt private sykehus og sykehjem. Vi har en stor database med kvalifisert helsepersonell, og kan på kort varsel skaffe offshore sykepleiere ved for eksempel akutt sykefravær. Vi har også offshore sykepleiere tilgjengelige for lengre oppdrag.

Trenger dere å ansette faste medarbeidere, kan vi hjelpe dere med rekrutteringen. Vi tar oss av intervjuprosessen, samt kvalitetssikring av personell. Vi har god erfaring i å kvalitetssikre at rett person blir valgt. Vi tilbyr også utleie med evt. overgang til faste stillinger dersom det er ønskelig.

Vår rekrutteringsprosess er både ISO-sertifisert og dere er sikret at våre ansatte blir godt ivaretatt gjennom vår godkjenning som Revidert arbeidsgiver og gjennom vårt lojalitetsprogram Verdsatt medarbeider.

Vi kan også være behjelpelig med både drift og oppbygging av hospital offshore. Vi har personell som kan ta internopplæring hos deres egne ansatte.

Vårt personell har følgende kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjente sykepleiere
 • Spesialutdanning innen anestesi, intensiv eller akuttmedisin / Alternativ min. 4 års akuttmedisinsk erfaring
 • Sikkerhets- og beredskapskurs
 • Helseattest både for båt og plattform
 • AHLR/DHLR sertifisering

I vår stab har vi også offshore sykepleiere med følgende kompetanse:

 • Kurs i behandling i øyeskader
 • Kjemikaliestyring
 • Kursledere i førstehjelp
 • Trombolysebehandling
 • Næringsmiddelhygiene, samt drikkevannsforsyning offshore
 • Prehospital Trauma Core Course
 • Krisepsykologi
 • HMS utdanning
 • DaWinci

Ta kontakt med oss for mer informasjon.