Brukerstyrt Personlig Assistent (BPA)

Reflekt Helse har flere konsesjoner som BPA leverandør, men leverer også privat. Vår rekrutteringsprosess er ISO-sertifisert, og dere er sikret at våre ansatte blir godt ivaretatt gjennom vår godkjenning som Revidert Arbeidsgiver og vårt lojalitetsprogram Verdsatt medarbeider. Vi er også Miljøfyrtårn-sertifisert, noe våre ansatte tar med seg ut i jobbsammenheng. Her skal de alltid ha fokus på gode miljøtiltak.

Våre medarbeidere skal være behjelpelig med å utføre dagligdagse gjøremål for BPA-brukere. Disse er forskjellige for hver bruker fordi brukere har forskjellig grad av funksjonsnedsettelse, og har derfor ulike behov. Arbeidsoppgaver kan spenne fra for eksempel pleie og omsorg, til følge på kino. Oppgavene vil også kunne variere i forhold til årstidene (som f.eks. ved behov for snømåking, gressklipping, etc.)

Du som bruker vil ha arbeidslederansvar i arbeidsforholdet. Dvs. at du (evt. pårørende i hjelpeverge) bestemmer hvem du vil ha som assistent.

Mer om hva du kan forvente at vi i Reflekt Helse bidrar med:

  • Vi leverer kompetente assistenter, enten faste eller vikarer
  • I samarbeid med bruker rekrutterer vi egnet assistent
  • Vi avlaster deg med å ta oss av de administrative oppgavene i forbindelse med arbeidslederrollen
  • Kursing av assistenter
  • Kursing i å være arbeidsleder / råd og veiledning etter behov
  • Kvartalsvis inviterer vi alle arbeidsledere til Arbeidsledertreff. Her kan dere få råd og veiledning fra oss i forbindelse med aktuelle problemstillinger, utveksle erfaringer, samt treffes sosialt.
  • Reflekt Helse kan være behjelpelig med å utarbeide individuell plan for bruker. Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan dersom personen selv ønsker det. Planen skal være et verktøy og en metode for samarbeid mellom tjenestemottaker og tjenesteapparatet, og mellom de ulike tjenesteyterne.
  • Vi legger til rette for en fungerende assistanseordning: Kartleggingsmøte, samarbeidsavtale, arbeidsinstruks, turnuslister mm.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.