Jobb på sykehus

Reflekt Helse har hjulpet til med bemanningen på sykehus siden 2004. Vi har rammeavtaler med både private og offentlige sykehus i Norge:

OUS – Oslo Universitetssykehus:

  • Rikshospitalet, Ullevål sykehus (legevakten i Storgata), Radiumhospitalet, Aker Sykehus, Gaustad Sykehus og Spesialsykehuset for epilepsi

Helse Vest:

  • Helse Bergen, Helse Stavanger, Helse Førde, Helse Fonna (Haugesund, Stord, Odda)

Private sykehus på Østlandet og Vestlandet

Vi har stadig behov for følgende:

  • Sykepleiere
  • Spesialsykepleiere
  • Jordmødre
  • Leger
  • Annet helsepersonell

Våre rådgivere er selv sykepleiere og vet hva som skal til for å lykkes i arbeidet på sykehus. De informerer, veileder og støtter deg slik at du skal føle deg godt ivaretatt og trygg. Vi er ambisiøse, personlige, rause og ærlige.

Vår rekrutteringsprosess er både ISO-sertifisert og dere er sikret å bli godt ivaretatt gjennom vår godkjenning som Revidert Arbeidsgiver, samt vårt lojalitetsprogram Verdsatt medarbeider.

Vi dekker reise og bolig
Vi tilbyr reise og bolig, dersom du bor langt unna ditt arbeidssted.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.