Praktisk bistand

Reflekt Helse har konsesjon på praktisk bistand med Bergen Kommune. Praktisk bistand omfatter hjelp til dagliglivets praktiske gjøremål i husholdningen, og personlig stell. Hjelpen kan gis både i og utenfor hjemmet. Noe av dette er det som tidligere var kjent som hjemmehjelp.

Som medarbeider hos oss får du god oppfølging, tilsendt infoskriv om hvert arbeidssted, rutineskjema og opplæringsvakter før oppstart. Vi har fokus på at du alltid skal føle deg trygg gjennom hele prosessen.

Vår rekrutteringsprosess er både ISO-sertifisert og dere er sikret å bli godt ivaretatt gjennom vår godkjenning som Revidert Arbeidsgiver, samt vårt lojalitetsprogram Verdsatt medarbeider.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.