Jobb i kommuner over hele Norge

Vi er stolte av å ha rammeavtale med over 100 kommuner i Norge, og muligheter for deg å jobbe innenfor flere spennende fagområder og steder. Siden 2004 har vi rekruttert og bemannet til kommunale helseforetak i Norge.

Vi har stadig behov for følgende:

 • Sykepleiere og spesialsykepleiere
 • Vernepleiere
 • Helsefagarbeidere
 • Pleieassistenter
 • Sykepleierstudenter og medisinstudenter
 • Leger
 • Miljøarbeidere
 • Miljøterapeut
 • Helsesekretærer og tannhelsesekretærer

Mulige steder for deg å jobbe:

 • Sykehjem
 • Helsehus
 • Hjemmesykepleie
 • Bofellesskap
 • Omsorgssenter
 • Legekontor
 • Vaksinesenter
 • Legevakt
 • KAD – Kommunal akutt døgnenhet
 • BPA
 • Praktisk bistand/hjemmehjelp
 • 1:1 Bemanning
 • Private oppdrag

Vår rekrutteringsprosess er både ISO-sertifisert og dere er sikret å bli godt ivaretatt gjennom vår godkjenning som Revidert Arbeidsgiver, samt vårt lojalitetsprogram Verdsatt medarbeider.

Som medarbeider hos oss får du god oppfølging, tilsendt infoskriv om hvert arbeidssted, rutineskjema og opplæringsvakter før oppstart. Vi har fokus på at du alltid skal føle deg trygg gjennom hele prosessen.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.