Brukerstyrt Personlig Assistent (BPA)

Reflekt Helse har flere konsesjoner som BPA leverandør, men leverer også privat. Vi tilbyr en spennende jobbmulighet med konkurransedyktig lønn.

Typiske arbeidsoppgaver vil være praktisk bistand til:

 • Husarbeid og matlaging
 • Ærend (innkjøp, bank, og lignende)
 • Barnepass
 • Transport
 • Følge til lege, fysioterapeut, Nav, etc.
 • Forefallende arbeid (som for eksempel vaske bil, lufte hund, hagearbeid)
 • Fritidsaktiviteter (som for eksempel trening, kurs, konsert)
 • Personlig stell
 • Arbeid og utdanning
 • Organisasjonsarbeid
 • Feriereiser

Din rolle som assistent er å utføre de gjøremål som bruker / arbeidsleder ønsker. Det er for øvrig viktig at dere blir enige om arbeidsoppgaver og -omfang når arbeidsforholdet innledes. Assistentyrket er et variert serviceyrke, og er ikke et omsorgsyrke. Skulle du være tvil om arbeidsoppgavene, snakk med bruker — de er kurset i arbeidsledelse (herunder bl.a. hvilke type gjøremål de kan kreve fra assistenten). Eventuell tvil utover dette, tas opp med arbeidsgiver.

Det viktigste i assistentrollen er å behandle bruker med respekt og empati, og å praktisk bidra med service og assistanse slik at bruker kan leve det livet han I hun ønsker.

Reflekt Helse legger stor vekt på personlig egenhet. Vi ønsker at alle våre medarbeidere innehar følgende personlige egenskaper:

 • Ansvarsfull
 • Positiv
 • Initiativrik

Det er viktig at du møter bruker med lojalitet, respekt, ærlighet og serviceinnstilling. I tillegg er punktlighet viktig. Bruker må kunne oppleve at han / hun kan stole på deg, og føle seg ivaretatt.

Både vi i Reflekt Helse, som din arbeidsgiver, samt arbeidsleder (brukeren du jobber for) har ansvar for opplæring av personlige assistenter.

Vår rekrutteringsprosess er både ISO-sertifisert og dere er sikret å bli godt ivaretatt gjennom vår godkjenning som Revidert Arbeidsgiver, samt vårt lojalitetsprogram Verdsatt medarbeider.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.