Bemanning og rekruttering

Reflekt Helse er spesialister på bemanning og rekruttering innen helseoppdrag. Vi har lang erfaring med bemanning av helsepersonell som:

 • Sykepleiere
 • Offshore sykepleiere
 • Spesialsykepleiere
 • Helsefagarbeidere
 • Pleieassistenter
 • Vernepleiere
 • Leger
 • Miljøarbeidere
 • Personlig assistenter
 • Privat hjemmehjelp

Vi gir deg den aller beste kompetansen – enten du har behov for spesialistutdannet helsepersonell eller medarbeidere til enklere pleieoppgaver. Arbeidet til alle våre ansatte skal være av høy kvalitet og ivaretar både de ansattes og pasientenes integritet.

Vi dekker alle slags behov for bemanning – fra rekruttering til faste stillinger til akutte behov ved sykdom eller sesongvariasjon. Vi har til enhver tid kandidater til helse- og omsorgstjenesten, både faglærte og ufaglærte, Kundene våre består av helseaktører som:

 • Sykehus
 • Kommunale og private sykehjem
 • Legekontor
 • Spesialisthelsetjenesten
 • Brukerstyrt personlig assistanse, BPA
 • Legevakt
 • Hjemmesykepleie
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Offshore

Vi gleder oss over å levere dyktig helsepersonell som gjør en forskjell for pasientene og brukerne de møter.

Hvorfor velge Reflekt til bemanning og rekruttering innen helse?

Vi som jobber i Reflekt har lang erfaring fra helse- omsorgssektoren. Kombinasjonen av faglig kunnskap og erfaringer, gir oss et godt utgangspunkt for å løse oppdragene på en kvalitetsmessig god måte. Vi brenner for fagfeltet og ønsker å bidra med dyktig personell til helsevesenet i Norge.

Uansett lengde på oppdraget, gir vi nye kandidater grundig opplæring i arbeidsgivers rutiner og arbeidsoppgaver. Av erfaring vet vi at dette er svært viktig for at kandidaten skal kunne gjøre jobben på en faglig forsvarlig måte. Ingen kandidat fra Reflekt skal møte uforberedt på jobb.

Dette oppgir våre oppdragsgivere at de er mest fornøyde med hos oss:

 • Vi leverer kvalifisert personell
 • Vi har 24 timers døgnåpen vakttelefon
 • Vi har høy dekningsgrad
 • Vi leverer godt forberedte medarbeidere
 • Vi har gode rutiner for oppfølging og kommunikasjon rundt oppdragene

Våre kunder ønsker gjerne personer de kjenner tilbake igjen når de bestiller oppdrag fra oss. For å gi både kunder og medarbeidere kontinuitet i oppdragene, vil vi alltid strebe etter å oppnå dette. Dette vil resultere i en større forutsigbarhet og trygghet for alle parter. Alle våre kunder får en fast kontaktperson hos Reflekt.

God oppfølging

Helsesektoren er ekstra sårbar for arbeidsforhold som ikke fungerer optimalt. Derfor er vi i tett dialog med både kunde og medarbeider underveis i oppdraget og reagerer raskt dersom noe ikke fungerer optimalt. Vi vet hvilke utfordringer ledere har med å få bemanningen til å gå opp. Derfor vil vi i Reflekt Helse lette hverdagen din ved å levere godt forberedte medarbeidere på kort varsel, slik at din tid kan brukes til det som faktisk er dine arbeidsoppgaver.

Jeg har vært ansatt her i halvannet år og er veldig takknemlig for oppfølging jeg har fått fra dere. Dere gjør en super jobb med å følge opp oss vikarer.
Vi blir tatt hensyn til med tanke på hvor vi ønsker jobb, og dere finner nye arbeidsgivere til oss på ønskede plasser så godt det lar seg gjøre.
Jeg har ikke gått lenge uten noen jobb, og det setter jeg veldig stor pris på. Man føler at en blir sett, og man føler at en betyr noe for dere. Jeg kan trygt anbefale Reflekt 🙂
Bente – Tidligere medarbeider, Reflekt Helse

Bytt farge og skriftstørrelse, bilder etc, fra slide til slide.