Helsepersonell fra hele Europa

Norge trenger flere helsearbeidere enn vi kan rekruttere fra eget land. Reflekt Helse legger til rette gode løsninger for klienter, institusjoner og helsearbeidere fra hele Europa.