Helsepersonell fra hele Europa

Norge trenger flere helsearbeidere enn vi kan rekruttere fra eget land. Reflekt Helse legger til rette gode løsninger for klienter, institusjoner og helsearbeidere fra hele Europa.

Løvemammaene

Løvemammaene er en frivillig organisasjon som jobber med å opplyse om, og forbedre syke og funksjonshemmede barns rettigheter i Norge. Vi snakket med Marlene Ramberg om deres arbeid.

Tips til en god oppstart i barnehagen

Maryam Rashid har jobbet som rådgiver i Reflekt Oppvekst i 1,5 år, men den siste uken har vært litt annerledes enn vanlig. Det var nemlig Maryams tur til å sende datteren i barnehage for aller første gang.

Reflekt IT bemanner Apotek 1

Et servicekontor med nær 700 ansatte og mer enn 400 apotek over hele landet krever en solid IT-avdeling i Apotek 1 Gruppen. Deler av denne er bemannet av Reflekt IT.

Ingen dager er like

Blant mange flotte vikarer som jobber sammen med oss, presenterer vi her Diego Silva som har fått jobb som fast vikar i barnehage.

«God covid-balanse»

Skal alle som kan, sitte hjemme til neste sommer? Vi i Reflekt Bemanning og Rekruttering jobber tett med mange ulike virksomheter og har gjort oss noen tanker om balanse i denne covid-tid

Gevinsten med en testet kandidat

Virksomheter som ansetter selv har to til tre jobbintervjuer å basere en beslutning på. Med en kandidat fra Reflekt, har du i tillegg en solid test og som oftest kjennskap til kandidaten over tid.

Hold medarbeiderne motiverte

Hva skal til for å skape inspirasjon og motivasjon på arbeidsplassen? Motivasjonen må hver og en finne i seg selv, men vi som ledere kan legge til rette for at så skal skje.