Bemanning og rekruttering innen oppvekst og utdanning

Vi har lang erfaring og stor kompetanse på bemanning og rekruttering til stillinger i barnehage og skole. Vi har både faglært og ufaglært personell til stillinger som:

 • Barnehagelærer
 • Lærer
 • Fagarbeider
 • Lærerassistent
 • Kontaktlærer
 • Lærervikar
 • Barnehageassistent
 • Barne- og ungdomsarbeider
 • Helsepersonell til barn med diagnoser som krever helsefaglig tilsyn

Vi tilbyr bemanning til vikarstillinger, ved akutt sykefravær eller andre kortsiktige behov samt rekruttering til faste stillinger.

Hvorfor velge Reflekt til bemanning og rekruttering innen oppvekst og utdanning?

Etter mange års erfaring med bemanning av personell til skoler og barnehager i det private og det offentlige, vet vi hvordan vi best lykkes med både akutt og langsiktig bemanning. Vi har et nettverk med dyktige og erfarne kandidater som kan rykke ut i jobb på kort varsel. Vi har en responstid på 10 minutter til enhver tid.

I en hektisk hverdag må man ha bemanningsløsninger som fungerer når akutte behov oppstår. Vi gir rask respons og har til enhver tid dyktige og erfarne kandidater i vår database . Vår vakttelefon bemannes hele døgnet, hele uken. Våre kunde- og personalkoordinatorer har lang erfaring og er utdannet barnehagelærere og kjenner derfor kundenes behov

Våre kunder ønsker ofte de samme kandidatene som de tidligere har hatt når de bestiller oppdrag fra oss. For å gi både kunder og medarbeidere kontinuitet i oppdragene, vil vi alltid strebe etter å oppnå dette. Det vil resultere i en større forutsigbarhet og trygghet for alle parter. Alle våre kunder får en fast kontaktperson hos Reflekt . Og alle våre medarbeidere blir fulgt tett opp før, under og etter alle oppdrag.

Slik finner vi den beste kandidaten til stillingen

Alle våre medarbeidere gjennomgår en grundig ansettelsesprosess før de blir ansatt:

 • Personlig Intervju
 •  To referansesjekker
 •  Signert egenerklæring for MRSA og tuberkulose
 • Signert arbeidskontrakt
 • Tilsendt informasjon om nye arbeidsplasser
 •  Underskrevet taushetserklæring
 •  Fremvist gyldig politiattest
 •  Fremvist gyldig id
 •  Fremvist gyldig oppholdstillatelse
 • Språkvurdering
 • Gjennomført assistentprøve (dersom aktuelt)

Alle som skal jobbe med barn har godkjent politiattest. Vi har gode rutiner for regelmessig internkontroll slik at eventuelle utløpte attester eller andre forhold avdekkes.