Vi har ledige kandidater til stillinger innen IT

Reflekt er spesialister på rekruttering og bemanning til alle stillinger innen IT, blant annet:

 • IT-support / brukerstøtte / helpdesk
 • Front end utvikler 
 • Back end utvikler 
 • Full stack utvikler 
 • Mobilutvikler 
 • Data-analyser 
 • Kvalitetssikring/testing 
 • Prosjektledelse
 • Database
 • Programmering 
 • Webutvikling
 • Infrastruktur
 • Sikkerhet
 • Førstelinjesupport
 • .net utviklere

Hvorfor velge Reflekt til rekruttering og bemanning innen IT?

Vi har bygget opp intern spisskompetanse på IT, og kandidatbaser og kontaktnett overvåkes og vedlikeholdes kontinuerlig, slik at vi har den beste oversikten over hvilken kompetanse som til enhver tid er tilgjengelig. Ved å holde tett kontakt med IT-kompetanse, både hos arbeidsgivere og på studiesteder, følger vi den faglige utviklingen tett.

Her er noen gode grunner til å velge Reflekt:

 • Vi kan fagområdet og forstår kundenes behov.
 • Vi har tilgang til og finner kandidatene andre ikke lykkes med å finne.
 • Vi arbeider raskt og med høy kvalitet.
 • Vi er personlige i tilnærming til både kunde og kandidat og bidrar til å skape den gjensidige tilliten som skal til for å vinne kampen om de beste kandidatene.
 • Vi jobber systematisk og med stort fokus på kvalitetssikring av alle prosesser.
 • Vi gir tett oppfølging til alle våre kunder – både før, under og i etterkant av en rekrutteringsprosess.

Våre IT-kandidater kan starte raskt

IT-bedrifter har et stort behov for kvalifiserte medarbeidere

IT-bransjen er i kontinuerlig vekst og utvikling, og markedet har et stort behov for kvalifiserte medarbeidere innen nærmest alle typer stillinger. Denne situasjonen gjør at mange virksomheter sliter med å finne nye medarbeidere med rett kompetanse. Reflekt har i nærmere ti år arbeidet systematisk med å hjelpe virksomheter med å løse disse utfordringen og har med det blitt en av de ledende bemanningsselskapene innen IT.

 • Support – Office 365, Active Directory, Azure, ITIL, POS, Nettverk, Brannmur, Server
 • Drift – Linux, Microsoft, Cloud, Infrastruktur, Overvåkning, sikkerhet, Arkitektur
 • Nettverk – Teknologi: Citrix, Aruba, Extreme, Azure, arkitektur, infrastruktur, IP
 • Utvikling – Front- og backend, Fullstack, Web, UX, UI, BI. Teknologi: Java, .Net, PHP, Kotlin, Python m.m.
 • DevOps – Teknologier: Cloud, AWS, Azure, Docker, Kubernetes
 • Test – Manager, QA, Automation, Management, Azure, AWS
 • Ledelse – Prosjektleder, Teamleder, Arkitekt, CTO

Vi har et stort nettverk av kandidater innen IT. Dermed sparer du store ressurser ved å la oss stå for rekrutteringen.

Vi har et stort nettverk av kandidater og arbeidsgivere

Vi jobber med både tradisjonelle kanaler og nye spennende løsninger for å identifisere nye medarbeidere. Ved å delta på studentsamlinger, jobbmesser og andre fora er vi tidlig ute med å knytte til oss studenter med oppdatert kompetanse på flere nivåer som snart er åpne for jobbtilbud. Etter mange år i bransjen, er det også kandidater som tar kontakt med oss direkte når de vurderer å bytte jobb.

Slik finner vi den rette kandidaten

En god rekrutteringsprosess starter alltid med å forstå kundens behov. Gjennom personlig og tett oppfølging av kunden kombinert med informasjonsinnhenting og utarbeidelse av presise kravspesifikasjoner, sikrer vi denne forståelsen.

 • Vi gjennomfører avanserte søk i interne og eksterne kandidatbaser, nettverk og sosiale medier og identifiserer potensielle kandidater.
 • Vi leverer egne mediepakker spesielt tilpasset IT-bransjen som bidrar til å øke tilgangen av gode kandidater.
 • Vi gjennomfører kvalitetssikrede (ISO 9001-sertifiserte) prosesser for å identifisere de best egnede kandidatene.
 • Våre sertifiserte rådgivere benytter DNV-sertifiserte testverktøy i utvelgelsen av den rette kandidaten.
 • Vi gjennomfører alltid to strukturerte intervjuer med kandidatene.
 • Vi gjennomfører også minimum to strukturerte referansesjekker.

Ta kontakt med oss, så finner vi rett kandidat til jobben!