Bemanning og rekruttering til stillinger innen helse

Reflekt er spesialister på bemanning og rekruttering innen helse. Vi har lang erfaring med bemanning av helsepersonell som:

 • Sykepleier
 • Offshore sykepleier
 • Spesialsykepleier
 • Helsefagarbeider
 • Pleieassistent
 • Vernepleier
 • Lege
 • Miljøarbeider
 • Personlig assistent
 • Privat hjemmehjelp

Vi gir deg den aller beste kompetansen – enten du har behov for spesialistutdannet helsepersonell eller medarbeidere til enklere pleieoppgaver. Arbeidet til alle våre ansatte skal være av høy kvalitet og ivaretar både de ansattes og pasientenes integritet.

Vi er stolte av jobben vi gjør, og gleder oss over å levere dyktig helsepersonell som gjør en forskjell for pasientene og brukerne de møter.

Vi dekker alle slags behov for bemanning – fra rekruttering til faste stillinger til akutte behov ved sykdom eller sesongvariasjon. Vi har til enhver tid kandidater til helse- og omsorgstjenesten, både faglærte og ufaglærte, Kundene våre består av helseaktører som:

 • Sykehus
 • Kommunale og private sykehjem
 • Legekontor
 • Spesialisthelsetjenesten
 • Brukerstyrt personlig assistanse, BPA
 • Legevakt
 • Hjemmesykepleie
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Offshore

Hvorfor velge Reflekt til bemanning og rekruttering innen helse?

Vi som jobber i Reflekt har lang erfaring fra helse- omsorgssektoren. Kombinasjonen av faglig kunnskap og erfaringer, gir oss et godt utgangspunkt for å løse oppdragene på en kvalitetsmessig god måte. Vi brenner for fagfeltet og ønsker å bidra med dyktig personell til helsevesenet i Norge.

Uansett lengde på oppdraget, gir vi nye kandidater grundig opplæring i arbeidsgivers rutiner og arbeidsoppgaver. Av erfaring vet vi at dette er svært viktig for at kandidaten skal kunne gjøre jobben på en faglig forsvarlig måte. Ingen kandidat fra Reflekt skal møte uforberedt på jobb.

Dette oppgir våre oppdragsgivere at de er mest fornøyde med hos oss:

 • Vi leverer kvalifisert personell.
 • Vi har 24 timers døgnåpen vakttelefon.
 • Vi har høy dekningsgrad.
 • Vi leverer godt forberedte medarbeidere.
 • Vi har gode rutiner for oppfølging og kommunikasjon rundt oppdragene.

Våre kunder ønsker gjerne personer de kjenner tilbake igjen når de bestiller oppdrag fra oss. For å gi både kunder og medarbeidere kontinuitet i oppdragene, vil vi alltid strebe etter å oppnå dette. Dette vil resultere i en større forutsigbarhet og trygghet for alle parter. Alle våre kunder får en fast kontaktperson hos Reflekt.

God oppfølging er viktig for oss. Helsesektoren er ekstra sårbar for arbeidsforhold som ikke fungerer optimalt. Derfor er vi i tett dialog med både kunde og medarbeider underveis i oppdraget og reagerer raskt dersom noe ikke fungerer optimalt.

Vi vet hvilke utfordringer ledere har med å få bemanningen til å gå opp. Derfor vil vi i Reflekt lette hverdagen din ved å levere godt forberedte medarbeidere på kort varsel, slik at din tid kan brukes til det som faktisk er dine arbeidsoppgaver.

Hvorfor jobbe som helsepersonell i Reflekt?

For mange er friheten, fleksibiliteten og muligheten til å teste flere fagområder de viktigste grunnene til å jobbe i Reflekt. Her er flere grunner til å velge Reflekt:

 • Du velger selv hvilken turnus du vil ha.
 • Hvor mye vil du jobbe? Velg din stillingsbrøk tilpasset din kapasitet.
 • Du kan velge alt fra 100 %-stilling til å kun ta de ekstravaktene som passer deg.
 • Du velger selv hvor du vil jobbe – du får dermed sett helsevesenet fra flere sider.
 • Vi har stor variasjon i spennende oppdrag på sykehus, sykehjem og offshore.
 • Nyutdannede får bred erfaring og mulighet til å arbeide på flere arbeidsplasser og prøve ut ulike institusjoner for å se hvor man ønsker å jobbe.
 • Vi har gode lønnsbetingelser.
 • Du får sommer- og vervebonuser.
 • Du får god oppfølging og egen personalkonsulent.
 • Du kan velge å ha en stilling i Reflekt som ekstrajobb i perioder eller fast for å tjene litt ekstra.
 • Stillingene våre offshore er svært populære.

Ønsker du selv å velge stillingsprosent, arbeidstid og arbeidsplass? Eller kanskje du ønsker ny erfaring innen helsevesenet?

Les mer om hvordan det er å jobbe for Reflekt.

Vi stiller høye krav til våre medarbeidere

Alle våre medarbeidere er grundig kvalitetssikret. Ingen får oppdrag uten at de har vært gjennom vår strenge ansettelesprosses bestående av:

 • Personlig intervju
 • Minimum to kvalifiserte referanser
 • Egenerklæring MRSA/Tuberkulose/Corona
 • Signert taushetserklæring
 • Sikkerhetskurs (offshore sykepleiere)
 • AHLR/DHLR (offshore sykepleiere)
 • Helseattest (offshore sykepleiere)

Vi kvalitetssjekker vårt helsepersonell ved at alle våre medarbeidere innehar norsk autorisasjon der hvor dette kreves. Autorisasjoner sjekkes alltid hos sak.no før noen leies ut fra oss. Alle som skal jobbe med barn eller personer med utviklingshemming har godkjent politiattest. Vi sjekker også om det foreligger tilsynssaker.

Referanser – dette sier kundene og medarbeiderne om oss

Reflekt skaffer oss stort sett alltid vikarer med etterspurt kompetanse på kort varsel. Vikarene er faglig flinke, pålitelig og serviceinnstilt. Norskkunnskapen kan variere litt. Dersom vi har fått klage på vikarene og melder det videre til bemanningsbyrået, blir vi alltid tatt på alvor. Vi opplever et ryddig og godt administrativt samarbeid.

Solveig E. Holtås, Avdelingsleder Gartnermarken Hjemmebaserte tjenester i Fyllingsdalen

Vi opplever at Smart Bemannings vikarer er dyktige og engasjerte i arbeidet. Smart Bemanning er et serviceinnstilt vikarbyrå. De ansatte i administrasjonen er lette å kommunisere med og gir raske svar. Anbefales!

Bente Stenestø, Betanien rehabilitering og sykehjem

Jeg har vært ansatt som vikar i Smart bemanning i halvannet år og er veldig takknemlig for oppfølging jeg har fått fra dere. Dere gjør en super jobb med å følge opp oss vikarer. Vi blir tatt hensyn til med tanke på hvor vi ønsker jobb, og dere finner nye arbeidsgivere til oss på ønskede plasser så godt det lar seg gjøre. Jeg har ikke gått lenge uten noen jobb, og det setter jeg veldig stor pris på. Man føler at en blir sett, og man føler at en betyr noe for dere. Jeg kan trygt anbefale Reflekt 🙂

Bente Sagstad

Reflekt tilbyr en god mulighet for folk som ønsker å jobbe mer enn 100%. De utlyser god informasjon på hver melding om ledige vakter fra forskjellige instutisjoner. De ringer i blant for å høre hvordan det går, noe som er veldig betryggende og gjør at man trives godt som ansatt hos dem. Tusen takk for en fin mulighet for å tjene litt ekstra og få mer erfaring innenfor helse og omsorg

Michelle Alcock, helsefagarbeider

Trygt og godt bemanningsbyrå som ivaretar deg som person på en god måte.

Anders Kleiven

Jeg jobbet mye i mange steder og selskaper, men Reflekt har vært mitt favorittselskap. Dere har vært og er fremdeles den snilleste og beste arbeidsgiveren.  Jeg elsker arbeidet med dere og ønsker dere alle suksess og fremgang 😊❤️🌹🌹👍

Ghayt Deema, helsefagarbeider