Bemanning og rekruttering til stillinger innen eiendom

Reflekt er spesialister på bemanning og rekruttering innen bygg og eiendom. Vi har lang erfaring med rekruttering til stillinger som:

 • Sivilingeniør
 • Eiendomssjef
 • Prosjektleder
 • Driftstekniker
 • Energirådgiver
 • Byggdrifter
 • Vaktmester
 • Eiendomsutvikler
 • Prosjektleder
 • Eiendomsforvalter
 • Teknisk sjef
 • Technical manager
 • Driftsleder
 • Driftssjef
 • FDVU-ansvarlig
 • Arealplanlegger
 • Fagsjef
 • Driftskoordinator
 • Ingeniør
 • Gartner
 • Anleggsgartner
 • Forvalter
 • Bas – formann, oppdragsleder

Våre kunder dekker et bredt spekter av eiendomsbransjen. Vi jobber med rekruttering til fagområder som:

 • Infrastruktur
 • Byutvikling
 • FDV-system
 • Eiendomsutvikling
 • Forvaltning
 • Teknisk fagskole
 • Energi og miljø
 • KEM
 • Energioptimalisering
 • ENØK
 • Leieavtaler
 • Eiendom
 • Næringsbygg
 • Prosjektarbeid
 • Byggteknisk
 • Forvaltning og vedlikehold
 • Utleieportefølje
 • Tekniske systemer
 • Tekniske anlegg
 • Bærekraft
 • Bestillerkompetanse
 • Automasjon
 • VVS – Varme, ventilasjons og sanitærteknikk
 • Elektro
 • Brannvern
 • Vedlikeholdsansvar
 • Ventilasjon
 • Sentral driftsovervåkning – SD-anlegg
 • Kjøle- og varmeanlegg
 • Serviceavtaler
 • Internkontroll – IK
 • Byggeledelse
 • Bas – oppdragsledelse
 • FDVU – Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling

Vi rekrutterer både til faste og midlertidige stillinger innen bygg og eiendom.

Hvorfor velge Reflekt til rekruttering og bemanning innen eiendom?

Alle som jobber med eiendom i Reflekt har god innsikt i og forståelse av eiendomsbransjen. Gjennom mange år har vi opparbeidet oss stor kompetanse på hvilke kvalifikasjoner ledere og ansatte innen eiendom bør besitte. Vårt nettverk strekker seg blant annet inn i utdanningsinstitusjoner som NTNU og ut til store og mindre eiendomsutviklere, byggherrer, konsulentselskap og entreprenørbedrifter.

Vi er sertifiserte brukere av DNV-GL-godkjente personlighets- og evnetester fra Cut-e og Master Management.

Som kunde i Reflekt får du en fast kontaktperson som vil være ansvarlig for rekrutteringsprosessen hele veien. Vi er opptatt av god dialog underveis slik at prosessen oppleves ryddig for begge parter – både kandidat og arbeidsgiver.

Våre rådgivere har god kjennskap til eiendomsbransjen. Vi vet hva som kreves av en medarbeider som skal lede og drifte eiendomsprosjekter i dag – og i fremtiden.

Vi har et stort nettverk av kandidater og arbeidsgivere

Etter mange års erfaring med rekruttering innen eiendom, kjenner vi bransjen ut og inn. Vi har et stort nettverk av dyktige kandidater som gjerne gir oss et vink når de er interessert i nye utfordringer. Med kontorer i de største byene, kan vi tilby rekruttering over det ganske land.

Slik finner vi den rette kandidaten

For å sikre et godt resultat både for den nyansatte og arbeidsgiver, gjennomfører vi en grundig rekrutteringsprosess til hver eneste stilling. Den ser slik ut:

 • Analyse av behov og utarbeidelse av stillingsbeskrivelse
 • Stillingsannonse
 • Annonsering og håndtering av søkere
 • Søk i egen database og i Reflekts nettverk
 • Gjør et utvalg av kandidater som presenteres for kunde
 • Strukturerte intervjuer gjennomføres av Reflekt
 • Strukturert samtaler med minimum to referanser per kandidat
 • Et mindre utvalg av kandidater presenteres for kunde
 • Strukturerte andregangsintervjuer gjennomføres sammen med kunde
 • Endelig valg av nyansatt
 • Reflekt vil være rådgiver før, underveis og i etterkant av ansettelsesprosessen