Gevinsten med en testet kandidat

Virksomheter som ansetter selv har to til tre jobbintervjuer å basere en beslutning på. Med en kandidat fra Reflekt, har du i tillegg en solid test og som oftest kjennskap til kandidaten over tid.

Hold medarbeiderne motiverte

Hva skal til for å skape inspirasjon og motivasjon på arbeidsplassen? Motivasjonen må hver og en finne i seg selv, men vi som ledere kan legge til rette for at så skal skje.