Løvemammaene

Løvemammaene er en frivillig organisasjon som jobber med å opplyse om, og forbedre syke og funksjonshemmede barns rettigheter i Norge. Vi snakket med Marlene Ramberg om deres arbeid.